DIERA DO BEHU VECÍ by

by 11. 4. 2011

Výstava čtveřice umělců (Cyril Blažo, Roman Ondák, XYZ – Matej Gavula a Milan Tittel) v galerii hunt kastner byla součástí mikrofestivalu 10 dní slovenskej fotografie, který se uskutečnil 10. – 20. 12. 2010 ve čtyřech pražských galeriích (VŠUP, 35M2, Slovenský institut a h-k). Ambicí kurátorů – Lucie Gavulové, Ivy Sýkorové a Filipa Vanča – bylo představit to nejlepší ze současné slovenské fotografie, přičemž se nechtěli orientovat jen na toto médium samotné, ale také na posun do poloh, kdy se fotografie stává součástí šíře koncipovaného projektu. Právě tento přenesený charakter fotografie byl prezentován na výstavě v hunt kastner, kterou připravila Lucia Gavulová. Vybraní umělci tvoří konceptuálně a fotografie je pro ně pouze jedním z prostředků práce. Kurátorka zde chtěla vypreparovat fotografický materiál z kontextu tvůrčích celků. Ukazuje se tak pouze segment z díla, který je obnažený a odstřižený od svého kořene. Výstava proto klade především otázku, zda vystavené artefakty obstojí i bez zprostředkování tohoto zázemí a zda mají i vlastní referenční potenciál.Z tvorby Romana Ondáka jsou představeny ukázky snímků, které dokumentují jeho komplexnější projekty. Dnes už de facto klasickým způsobem neušlechtilého digitálního tisku na papíře jsou prezentovány nalezené situace Cyrila Blaža ponechané bez postprodukčních zásahů. Odkazují na stále banálnější charakter „přemnoženého“ fotografického zobrazení. Dvojice XYZ je zastoupena největším množstvím reliktů, které mají ukázat posuny v rámci média fotografie – scany, tisky, diapozitivy i video a objekt. Diferencovaný je také způsob vystavení děl – tradiční umístění na stěně ve výši očí, na stole pod skleněnou deskou, volně na zemi nebo v sešitě na pořádání diapozitivů. Výstava ukazuje výstupy z tvorby spřízněných autorů, které jsou abstrahované z kontextů, jež je konstituovaly. Tento přístup nepochybně rozkrývá nové roviny tvorby a vede diváka k přehodnocování přístupu k dílu. Otázka ohledně potence jednotlivých artefaktů k samostatné referenci ale není zodpovězena jednoznačně kladně a jako hlavní přínos výstavy tak může být vnímán právě nový kontext, který umělecký materiál spojuje a ustavuje pro něj nový význam.

ROMAN ONDÁK, Bez názvu, 2010, fotografická– obrazová instalace na stole, kombinovaná technika;

XYZ (Gavula, Tittel): Fotbálek, 2009, sklo, fotografie,hliník,rtuť,100×10 mm;

MILAN TITTEL, 240, 2009, diapozitivy v rámečkách;

MILAN TITTEL, Skafander, 2010, video, 1 min., courtesy hunt kastner, foto: Ondřej Polák.

Tereza Jindrová

More stories by

Tereza Jindrová