DOMINIK LANG

11. 4. 2011

Dům umění města Brna slavil loni výročí 100 let od svého založení. Pro rozsáhlou retrospektivu instituce zvolila kurátorka Jana Vránová přehlednou formu představení jednotlivých etap jejího vývoje, prostor a důležitých osobností s ní spjatých. K obsáhnutí jedenáctileté existence galerie G99 pozval její kurátor František Kowolowski Dominika Langa. Jeho projekt se z celkové koncepce velké oslavy sympaticky vymyká. G99 je v Brně místem prezentace mladých autorů, prostorem otevřeným nacházení specifických výstavních řešení a tato výstava je další svébytnou součástí jejího programu. Dominik Lang měl v G99 výstavu předloni, jmenovala se Architekt (výběr z díla) a autor tehdy prostor galerie přestavěl v labyrint (hlavu-nástěnku), do kterého chytil překvapené návštěvníky. A nyní, znovu v roli architekta, reagoval na jasné zadání – využít archiv galerie pro uchopení jejích krátkých dějin. Jeho řešení je další ukázkou umělecké práce s archivem instituce a je zajímavé, že se tak děje opět v Brně. V roce 2009 tu provedla Barbora Klímová důkladný analytický průzkum Galerie mladých v rámci výstavy Formáty transformace. Brněnský výtvarný provoz je specifický v navázání progresivních galerijních prostor na vážené městské či státní instituce. Třeba jsou tato archivářská sebezpytování dána potřebou kritické reflexe tohoto stavu.

Langův projekt je vzdálen suché dokumentární prezentaci. Archivní podklady se mu staly doslova stavebním materiálem. Zacházel s dokumenty, aby vytvořil prostředí plné emocí. Pracoval s minulostí a zůstal v současnosti. Nepokoušel se souhrnně obsáhnout ani kriticky hodnotit. Marginálním topografickým klíčem, jak naložit s jedenáct let kumulovaným sdělením, se mu stala jedna stěna galerie se všemi uměleckými díly, která na ní byly kdy zavěšena. Rozdělila prostor galerie na před a za, na místo výstav a provozní zázemí. Stala se překážkou i průchodem vzájemné komunikace, lomítkem blízkosti vzpomínkového depozitáře diváckých prožitků a kancelářského nepořádku domácí večeře v širším kruhu rodiny.

 

DOMINIK LANG, Stěna, 2010-11, audioinstalace, pohled do instalace výstavy v galerii G99, Brno.

 

Blanka Švédová

Find more stories

Home