ERIK BINDER by

by 11. 4. 2011

Akým hmatom vás zloží košická verzia Binderovho KUNST-FU malo pre vás zostať prekvapením až do prekročenia prahu jeho aktuálnej výstavy. Binder sa vrátil do Košíc s výstavou Názov bude na dverách v kurátorskej koncepcii Vladimíra Beskida jedenásť rokov po jeho sólo výstavnom debute v meste (ktorého kurátorom bol taktiež Beskid). V Košiciach sa nakoniec rozhodli prezentovať výber z jeho novšej tvorby a predstavili tri série prác, voľne zdieľajúcich tému pohybu, verejnej dopravy a verejného priestoru.

Najnovšou je séria „humorných intervencií do máp miest,“ ktorá začala vznikať v lete 2010 v New Yorku (Subway Kabala) a pokračovala intervenciami do máp Bratislavy a Košíc. Kresby vykazujú nedbalú chlapčenskú hravosť s mierne subverzívnym nábojom, ktorý vychádza zo skúsenosti neodolateľného pokušenia dokreslovať do máp počas ciest v MHD. Druhou sériou, ktorá tvorí gros aktuálnej výstavy, sú inštalácie z mäkkých penových polotovarov, Binderova „skladačka z Baumaxu“, prostredníctvom ktorej vytvára „diagramy súčasných situácií“ – dopravné značky a mobiliár mes- ta ako lavičky či schody. Stačilo by málo a mohli by evokovať post-apokalyptické cyber punkové mesto alebo detské ihrisko bez dozoru. Poslednou prezentovanou sériou sú sprejové maľby na papier čerpajúce z vizuality mestských subkultúr.Binderova povestná hravosť je evidentná v každom z týchto cyklov, no výstava ako celok ju postráda. V priestoroch Kasární pôsobí mdlo, nekompaktne a vôbec nie ako výzva ku hre. Výsledný efekt je pravdepodobne zčasti problémom inštalácie, predovšetkým priestorovej konfigurácie penových objektov, ktorá akoby neutralizovala ich schopnosť evokovať spomínané schémy súčasných situácií. Hlavným problémom je však to, ako Binderova inak „chutná vizuálna zmes“ (Beskid) – jeho mixovanie štýlov, médií a vizualít rôznych subkultúr – komunikuje, resp. nekomunikuje s aktuálnym prostredím. Náboj a sviežosť Binderových prác často ťaží z ich rozporu so sterilným galérijným priestorom kultúrnych inštitúcií alebo z ich rezonancie so subkultúrnymi priestormi. Veľká hala bývalých kasárenských skladov však nie je ani jedným z nich a efekt prezentovaných prác sa stráca.

ERIK BINDER, pohľad do inštalácie výstavy Názov bude na dverách v Kasárňach, v Košiciach, 2011, foto: archív autora.

Juliana Sokolová

More stories by

Juliana Sokolová