GALERIE ARTISTŮ by

by 11. 4. 2011

Galerie Artistů se v letošním roce oblékla do nového kabátu. Tento výstavní prostor se původně nacházel v části kavárny přiléhající k brněnskému kinu Art a zaměřoval se výhradně na fotografické výstavy, o jejichž dramaturgii se staral fotograf Evžen Sobek. Po změně provozovatele kavárny se galerie přesunula do vhodnějších prostor v nově vzniklém Salonu Daguerre, fotografická profilace však galerii zůstala. Letos do fungování Artistů výrazně zasáhli kurátoři Jan Zálešák a Jiří Ptáček, kteří si Daguerre oblíbili jako místo, kam rádi chodí posedět. A při jedné z takovýchto návštěv se zrodila myšlenka udělat v oblíbené kavárně i pár výstav. Vytvořili nový koncept, jehož podstatou je vystřídání devíti výstav po trojici od každého ze tří kurátorů. Kromě zmiňovaného Zálešáka s Ptáčkem je třetím Vladimír Kiva Novotný, jenž v galerii pokračuje ve fotografické tradici, zatímco oni přemýšlejí o kavárně spíše jako o specifickém místu pro pořádání výstav a o výzvě, jak k takovémuto místu přistoupit. Oba jejich dosavadní projekty – Evžen Šimera (Zálešák), Lukáš Hájek, Tomáš Vaněk (Ptáček) – vznikaly na bázi specifické intervence do konkrétního prostoru.

EVŽEN ŠIMERA, Protipóly, 2011, stékané malby na papíře, manipulovaná mapa a globus, pohled do instalace, foto: Michaela Dvořáková.

Silvie Šeborová

More stories by

Silvie Šeborová