I FOUGHT THE X AND THE X WON by

by 11. 4. 2011

V Múzeu umenia v rumunskej Kluži sa v apríli 2011 konala rozsiahla medzinárodná prehliadka súčasného umenia I Fought the X and the X won. Pripravil ju maltský kurátor Raphael Vella, ktorý pozval 22 umelcov z Malty, Rumunska, Slovenska, Albánska, USA, Rakúska a Grécka.

Názov výstavy, ktorý znie trochu ako morálny imperatív alebo výzva stáť si za svojou pravdou, vypovedá aj o zameniteľnosti premenných a o rôznych možnostiach interpretácie umeleckého diela. Poukazuje na kategorizáciu umeleckého snaženia, delenie na víťazov a porazených. Svedčí o mocenských vzťahoch v súčasnej spoločenskej i umeleckej realite. Tieto úvahy sú blízke viacerým vystavujúcim umelcom. O neustálom boji, antagonizme a neústupčivosti pojednáva inštalácia Michala Moravčíka Still Fight (2007). Odkazuje na permanentný tichý protest, manifestuje umelcov skeptický postoj k tvrdeniam pochádzajúcim z politického či mediálneho prostredia, ktoré sú chápané ako reálne fakty bez kritickej analýzy. Banálne témy sa stávajú spolitizovanou stravou pre médiá a mnohokrát bývajú zámienkou zakrývajúcou skryté mocenské boje. Podobné naladenie prezrádzalo aj video zachytávajúce boxujúcu ženu od rakúskej autorky Kathariny Swobody Betty and the Camera (2011). Irónia a relativizácia establishmentu je charakteristická aj pre práce albánsko-amerického umelca Helidona Gjergjiho, ktorého video The Blue Danube (2004) predstavilo endoskopický záznam z domáceho potrubia sprevádzaný Straussovým valčíkom. Práce mnohých umelcov ako Adrian Scicluna, Siebren Versteeg, Dionisis Christofilogiannis, Eva Mitala a Petra Feriancová nastoľujú otázky týkajúce sa súčasnej komunikácie, jej vyprázdnenia, ktoré vzniká prenosom na diaľku, prekladom a rôznym kódovaním. Petra Feriancová v zvukovej koláži Itinerario (2006) prepojila texty dvoch príbehov z dvoch rôznych kníh, ktoré sa v istých bodoch stretávajú, komunikujú, inde plynú do stratena. Video a printy Adriana Sciclunu tematizujú súčasnú internetovú komunikáciu, kde je reálna prítomnosť nahradená virtuálnou, čo vyvoláva pocity osamelosti a dislokácie. Prínosom tejto medzinárodnej prehliadky bola konfrontácia umeleckých výpovedí z rôznych krajín a ich nečakané paralely. Výstava bude počas leta reinštalovaná v Národnom múzeu umenia vo Vallete na Malte.

Pohľad do inštalácie výstavy I Fought the X and the X won, 2011, Múzeum umenia, Kluž-Napoca, foto: Dionisis Christofilogiannis

Lýdia Pribišová

More stories by

Lýdia Pribišová