MUTUJÍCÍ MÉDIUM MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM by

by 11. 4. 2011

Hvězdou sympozia byla bezesporu slovinská teoretička umění Marina Gržinić. V radikální a entuziasticky přednesené řeči se zamýšlela nad vztahem fotografie k revoluci, či lépe řečeno k možnostem revolucí v současném světě. Fotografie se v jejím podání stává nástrojem k pochopení a především zprostředkování touhy po změně stávajícího systému, stejně jako zrcadlem společenského dění v nejširším možném smyslu slova.V pátek 25. 3. 2011 proběhlo v přízemním prostoru Galerie Rudolfinum mezinárodní sympozium věnované fotografii, respektive jejím proměnám a měnícím se možnostem uvažování o ní. Setkání, které zorganizovaly studentky VŠUP, se uskutečnilo v návaznosti na výstavu Mutující médium a role moderátorky se ujala Martina Pachmanová.

Celým setkáním se vinulo několik hlavních tematických linií, které se v jednotlivých příspěvcích vzájemně dotýkaly. Vedle zájmu o samotnou technologickou podstatu fotografie (Kai Uwe Schierz) komentovali účastníci obecnější problém studia na fotografických školách (Walter Keller) a proces demokratizace média (Jan Babnik). Živou debatu vzbudily příspěvky o institucionálním rámci fotografie (Xavier Canonne), se kterou určitým způsobem souvisela také kritika výstavy Mutující médium (Tomáš Pospiszyl) i sonda do tvorby a výstavních strategií Wolfganga Tillmanse (Zuzana Flašková). V neposlední řadě pak zaujala kritika mediální specificity fotografie (Karel Císař).

Mezinárodní zastoupení nabídlo různé úhly pohledu, naznačilo rozlehlost toho, o čem v souvislosti s fotografií můžeme uvažovat a destabilizovalo často zjednodušené chápání média. Uskutečněným cílem organizátorů bylo rozproudění jinak stojaté vody diskuse o fotografii, do které v Čechách veřejně a vážně vstupuje překvapivě málo historiků a teoretiků umění. Podobných setkání by si fotografie jistě zasloužila více.

VÁCLAV JIRÁSEK, Ze souboru Infection, 2000-2003, barevná fotografie na dibondu, 120 x 150 cm, courtesy Václav Jirásek;

ZBYNĚK BALADRÁN, Diagram (z archivu Willyho Najvara, 1969-1989), 2007, černobílá fotografie,variabilní instalace z fotografií 20x15cm,courtesy hunt kastner artworks.

Johana Lomová

More stories by

Johana Lomová