ESSL ART AWARD CEE 2011 by

by 11. 9. 2011

 

Napriek tomu, že umelecké súťaže so sebou prinášajú určité problémy (subjektívnosť hodnotenia, vytrhnutie diel z kontextu, rivalita), môžu byť pre mladých umelcov pozitívnym impulzom na začiatku ich kariéry.

Essl Art Award CEE je udeľovaná každé dva roky študentom umenia z Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. Do slovenského finále sa tento rok prebojovalo 10 študentov, škoda len, že boli iba z VŠVU. Na výstave v galérii Medium boli z priestorových dôvodov zastúpení iba jedným dielom, čo zúžilo prezentáciu ich tvorby na minimum a mohlo budiť dojem, že boli vybraní len na základe jediného diela. Výber medzinárodnej poroty, v ktorej Slovensko zastupovala Zora Rusinová, bol napriek tomu kvalitný. Diela, ktoré boli na porovnateľnej úrovni, zväčša reflektovali privátny život autorov a autoriek, verejný priestor alebo rôzne spoločenské problémy.

Je pozitívne, že cena, udeľovaná rakúskou rodinou Esslovcov, vlastniacich reťazec obchodov s potrebami pre „kutilov“, sa zameriava na celé spektrum médií. Ďalším pozitívom je, že napriek účasti starších študentov (doktorandov), porota udelila rovnocenné dve prvé miesta ešte neetablovaným autorom; Magdaléne Kuchtovej a Milanovi Vagačovi. Výhercovia okrem finančnej odmeny dostali možnosť vystavovať v Essl Museum a Vagač navyše získal špeciálnu cenu s možnosťou vystavovania v Ringturm vo Viedni.

Kuchtová vo svojej diplomovej práci (Lokálny kontext, 2010) zaujímavo spracovala aktuálnu tému verejného priestoru – roky zanedbávanej a problematickej bratislavskej časti Vydrica, nachádzajúcej sa pod Hradom, priamo pod očami politikov. Milan Vagač v bakalárskej práci Vchody z roku 2010 vytvoril inštaláciu z nenápadných dverí a „kukátok“, v ktorej sa zaoberal vzťahom medzi divákom a dielom a spôsobmi nazerania na umenie.

Dúfam, že sa raz dožijeme dňa, kedy popri cenách pre mladých umelcov organizovaných nadnárodnými spoločnosťami podnikajúcimi v bankovníctve, kozmetike, stavebnom priemysle či predaji potrieb pre dom a záhradu začnú aj naši domáci podnikatelia podporovať mladé talenty a prestanú sa spoliehať len na overené hodnoty slovenskej moderny.

MILAN VAGAČ, Entrances, 2010, inštalácia, foto: Ivan Kříž.

Omar Mirza

More stories by

Omar Mirza