JULIANA MRVOVÁ by

by 11. 9. 2011

 

Výstava v bratislavskej galérii Artotéka Sny Mandragory predstavuje najnovšiu tvorbu jednej z najznámejších mladých slovenských maliarok Juliany Mrvovej. Táto autorka sa pred časom zapísala do povedomia divákov predovšetkým veľkorozmernými maľbami detailov kvetín, zobrazených na hranici abstrakcie. Neskôr sa priblížila viac žánru krajinomaľby, avšak aj tieto plátna pôsobili takmer nefiguratívne. Akoby Mrvovej vždy šlo viac o maľbu ako takú, o jej formálne kvality, než o námet.

Na aktuálnej výstave však neprezentuje maľby, ale tušové a akvarelové kresby. Vracia sa k flóre, pričom ju tentokrát inšpirovali vedecké ilustrácie. Východiskový motív transformuje do snovej podoby, ktorá miestami pripomína tzv. mediálne kresby výtvarne neškolených umelkýň – ako boli Anna Zemánková či Cecilie Marková. Mrvovej kresba je však voľnejšia, nebráni sa ani „chybám“ a stekancom, ktoré divákovi poodhaľujú priebeh tvorivého procesu. Jednotlivé vrstvy sa prekrývajú, prerastajú jedna cez druhú a my môžeme okrem výsledku vnímať aj spôsob, akým ich autorka ukladala na papier. V motívoch prevládajú rozvité kvety, listy, ale predovšetkým jadrá akýchsi zvláštnych plodov, ktoré obsahujú aj istú erotickú symboliku. Kresby preto pôsobia takpovediac „esencialisticky“ žensky. V tlačovej správe k výstave sa píše, že všetky kresby ukrývajú príbehy – „príbehy rastlín… či vytrhnuté útržky snov.“ Názov výstavy má navodiť vzťah k mýtmi opradenému koreňu rastliny antropomorfného tvaru, ktorý mohol pomocou čarov ožiť a zmeniť sa na malého človiečika. Divák samozrejme nemôže žiadne konkrétne príbehy presne dekódovať, môže si však doplniť vlastné – alebo jednoducho vnímať Mrvovej kresby ako vizuálne meditácie nad univerzálnymi témami zrodu vecí, ich rastu a rozličných metamorfóz.

Čo sa týka rozmerov diel, na výstave môžeme vidieť menšie aj veľkorysé formáty. Drobná výhrada smeruje k adjustácii rozmernejších diel. Ich upevnenie na stenu pomocou štipcov bolo možno zámerom, možno núdzovým riešením, ale pri monumentálne vyznievajúcich kresbách trošku narúša celkový dojem z tejto veľmi zaujímavej výstavy.

 

JULIANA MRVOVÁ, Plant Dreams, 2011, tuš, akvarel a kaligrafické pero na papieri,150×190 cm, foto: archív autorky; pohľad do inštalácie v galérii Artotéka, 2011, vpredu, tuš, akvarel a kaligrafické pero na papieri,150×180 cm, foto: Ján Viktorín.

 

Alexandra Tamásová

More stories by

Alexandra Tamásová