Mapy UMELECKÁ KARTOGRAFIA V STREDE EURÓPY 1960–2011 by

by 11. 9. 2011

Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác Slovenská národná galéria

Galéria mesta Bratislavy a Slovenská národná galéria sa spojili v spoločnom výstavnom projekte mapujúcom artmapy strednej Európy. Výstava prezentuje známe aj doteraz nevystavené diela autorov tvoriacich v 60. a 70. rokoch v oblasti konceptuálneho umenia a land-artu, v 80. rokoch i v maľbe a fotografii, pričom reflektuje aj neo-konceptuálne tendencie objektu a inštalácie v 90. rokoch 20. storočia. Mapy sa stali v druhej polovici 20. storočia významovým nositeľom utopických vízií, archeológií, futurologických projektov či teritoriálnych alebo politických stretov.

Výstava poukazuje na to, že mapy v umení účinkujú aj ako odraz diskurzu o geopolitickom priestore strednej Európy – tento moment obsiahlo prezentuje najmä do roku 1989. V umeleckohistorickej sonde ukazuje diela viac ako päťdesiatich autorov – od neoavantgardných tendencií až po nástup nových médií. Mapuje zaujatie kartografiou ako prostriedkom ku konfrontácii s témami, ktorého sú diela nositeľmi. Táto dvojvýstava je delená do tematických okruhov: vesmír, topografie, Československo, mapy v mysli, manipulované mapy atď. Tematicky jej však chýba obsiahnutie idey postkolonializmu a ekonomickej kolonizácie územia strednej Európy po roku 1990, ktoré má svoje výtvarné prejavy aj v kartografickej vizualite.

Na výstave je vidieť, že kurátorky vykonali pomerne obsiahly cezhraničný výskum. Zastúpených je na nej sedemnásť zahraničných autorov. Samotná výstava je v medziach slovenských tradícií nainštalovaná „nahusto“. Paradoxne preto vyznieva najlepšie katalóg, ktorý je nevyhnutný, pretože v spleti konceptuálnych diel ponúka možné interpretácie a ich čítania i dobové kontexty. Naozaj dobre sú zvládnuté aj niektoré nenadväzujúce tradície v slovenskom výtvarnom umení: napríklad notoricky známe dielo Júliusa Kollera Galéria Ganku z roku 1981 a video Štefana Papča Cesta z Galérie Ganku z roku 2005, ktoré sa vďaka kurátorkám Daniele Čarnej a Lucii Gregorovej ocitlo v juxtapozícii.

RUDOLF SIKORA, Diagramy dobra a zla. 1969, koláž na papieri. Zbierka Galéria mesta Bratislavy, fotoarchív GMB;

JIŘÍ DAVID, 1988, Z cyklu Domov – 1988, linkrusta na plátne, súkromná zbierka, foto: Martin Polák;

DEZIDER TÓTH, Vybývané mesto, 2008, koláž, 27,9×1 cm, foto: Pavel Meluš.

Ivana Moncoľová je kurátorka a teoretička umenia.

More stories by

Ivana Moncoľová