PAVLÍNA FICHTA ČIERNA, MARK THER by

by 11. 9. 2011

V Galérii mesta Bratislavy prebiehala v letných mesiacoch výstava Bei dem… / U…, do ktorej prizvala k spolupráci kurátorka Katarína Slaninová Pavlínu Fichtu Čiernu a Marka Thera. Ich video reflektuje spoločensko-historické súvislosti, ktorými bolo poznačené koncom druhej svetovej vojny obyvateľstvo Sudet. Obaja umelci, pracujúci zvyčajne s videom, nadviazali na konkrétne udalosti odohrávajúce sa v Dolnom Podluží. Príbeh svojej rodiny, ktorej polovica bola kvôli nemeckému pôvodu odsunutá, prerozprávala pani Hildegard Záveská. Aj táto téma prispela k pozoruhodnej spolupráci dvoch umelcov, ktorí napriek odlišným vyjadrovacím prostriedkom vytvorili koherentné dielo. Rôzne autorské prístupy však ostali čitateľné.

Téma odsunu sudetských Nemcov je blízka obom autorom. Mark Ther sa touto problematikou zaoberal už i v predchádzajúcom videu Slivky/Pflaumen (2010), viazanom na postavu malého nemeckého chlapca. Časť jeho rodiny bola vysťahovaná. História obyvateľov bývalých Sudet sa dotýka i Pavlíny Fichty Čiernej – jej rodina sa na toto územie, takmer vyľudnené po odsune Nemcov, presťahovala zo Slovenska v päťdesiatych rokoch. Rozprávanie jej pratety Jozefíny Hubkovej bolo spolu s príbehom hlavnej postavy videa, rozprávačky Hildegard, východiskovým bodom vzniku diela. Video pozostáva z interiérových sekvencií, v ktorých pani Hildegard spomína na obdobie, kedy sa ako dieťa z nemecko-českého manželstva učila česky a postupne prechádza do príbehu z blízkej minulosti a výpravných, no zriedkavejších záberov krajiny, podfarbených inštrumentálnou hudbou. Tieto dve línie sa spájajú v príbehu mladej Nemky, ktorá prišla do Kateřiniek (časti Dolného Podlužia) hľadať dom svojej babičky. Zatiaľ čo pani Hildegard – vnučka pôvodnej obyvateľky – s plánikom pôvodného domu babičky dojímavo opisuje a porovnáva súčasnú dispozíciu a zariadenie domu starých rodičov, dnes obývaného českou rodinou, v druhej línii sa odvíja náznak príbehu v exteriéri. Dramatično, näpatie a pátos v kombinácii s realizáciou podobnou filmovému thrilleru sprevádzajú epizódu, v ktorej mladá žena v čiernych šatách po nepokojnom hľadaní napokon zazrie cez plot v záhrade bielovlasú starenku. Tu možno jasne odčítať rukopis Marka Thera, rovnako ako v dokumentárnom charaktere záznamu rozprávania sudetskej rodáčky vidno stopy prístupu Pavlíny Fichty Čiernej. Na záver možno skonštatovať, že spoločné video je zaujímavým, ojedinelým a vydareným experimentom dvoch spolupracujúcich umelcov. Jediným rušivým momentom boli azda dlhotrvajúce ťažkopádne prestrihy bez obrazu, pričom zvuk pokračoval z predchádzajúcej scény.

PAVLÍNA FICHTA ČIERNA, MARK THER, Bei dem … / U …, 2011, videostill.

Lýdia Pribišová

More stories by

Lýdia Pribišová