SITTCOM AWARD by

by 11. 9. 2011

Dynamika pohľadu na diela bola spoločným menovateľomtohtoročnej súťaže o cenu Sittcom. Na prvý pohľad (nomen omen) sa zdalo, že ocenené dielo série Nová vrstva maľby / New Coat of Paint Maroša Krivého lipne na jazyku fotoreportáže. Veľkoformátový cyklus zobrazujúci slovenské paneláky však nie je len dokumentáciou spoločnej stredoeurópskej vizuálnej skúsenosti. Mohli by sme ho považovať za čisto konceptuálne dielo. K čiernobielym fotografiám je uvedená ďalšia informácia: čísla, označujúce farby škály Pantone, korešpondujúce s tými, ktoré z fotografií zmizli. Ako môžeme vnímať bielu, čiernu a sivú, keď máme k dispozícii takéto označenie? Vidí ľudské oko inak v tomto kontexte? Prekvapivo, keď divák stojí pred Krivého dielami, začne žmurkať – presne tak, ako to Leon Battista Alberti odporúčal pri pohľade na maľby. Tento úžasný piktoriálny efekt ocenila aj porota, ktorá Krivému udelila hlavnú cenu. Oproti tomu boli série ďalších finalistov viac späté s klasickým fotografickým príbehom. Podobne je tomu v skvelom cykle Rafała Milacha In the Car with R (reportážny dokument z jeho výletu na Island) a vo vtipnom, avšak sociálne empatickom diele A Good Housewife… od Petra Willerta.

MAROŠ KRIVÝ, Nová vrstva maľby, 2010-2011, majetok umelca, foto: archív autora.

Anna Theiss

More stories by

Anna Theiss