GÉNIUS BEZ TALENTU / KULTÚRA BEZ FINANCIÍ by

by 11. 12. 2011

Populistická vládna politika v Holandsku čoskoro zredukuje príspevok štátu na umenie o viac ako 20 %. Malé, ale i tie najvýznamnejšie inštitúcie v tejto krajine presadzujú autonómiu výstavného programu v momente, kedy sa umenie výraznejšie zviditeľňuje – niekde aby prilákali nové publikum, inde aby verejnosť upozornili na toto nebývalé zníženie dotácií. Gemeentemuseum v Haagu nedávno ukončilo veľmi úspešné Summer Expo – výstavu s „otvoreným“ vstupným. Letná výstava Zaaien en wieden v Cobra Museum v Amstelveen poukázala na prvky ľudovej kultúry v súčasnom umení. Medzitým sa umeleckou riaditeľkou Stedelijk Museum v Amsterdame stala američanka Ann Goldstein, čo by mohlo byť chápané ako krok tejto inštitúcie smerom k príprave na požiadavky kultúrneho priemyslu, ktorý je čoraz viac závislý od neštátnych zdrojov. Skupinová výstava v amsterdamskom De Appel v koncepcii riaditeľky Ann Demeester je možno najpriamejšou odpoveďou na nedávne zmeny, ktoré niektorí považujú za občiansku krízu. Génius bez talentu sa usiluje o informovanie návštevníkov o inherentných princípoch konceptuálneho umenia a kurátorstva. Pritom je dôležitý fundamentálne demokratický charakter konceptualizmu a jeho široký zámer – paradoxne preto, že bol v istom momente považovaný za elitný. Názov výstavy pochádza z trochu záhadného citátu autora z hnutia Fluxus Roberta Filliou, ktorý v roku 1971 organizoval dnes slávnu poetickú akciu La République Géniale v Stedelijk Museum.

Filliou počas jedného mesiaca vytvoril výskumné laboratórium zamerané na nájdenie „umeleckých riešení problémov tohto sveta“. Jeho hlavnou premisou bola viera v kreatívny potenciál účastníkov bez ohľadu na ich pôvod alebo kultivované „talenty“, ako Filliou nazýval získané zručnosti, ktoré boli v jeho očiach kľúčovými pre kapitalistické umelecké diela, ktoré odmietol.

Podobne i Génius bez talentu predpokladá, že ktokoľvek môže porozumieť konceptuálnemu umeniu a aktivovať jeho primárne úlohy – teda pridávanie otáznikov za všeobecne uznávané teórie, ktoré sú súčasťou nášho hodnotového systému. Výstava predstavuje dialektickú hru zameranú na otázky o tradičných kritériách estetického hodnotenia ako sú autenticita, zručnosť a trvácnosť. 35 diel súčasných umelcov a historických diel vytvorených symbolistami, umelcami zo skupiny CoBRA a konceptuálnymi umelcami zo zbierok holandských a belgických múzeí (od maľby cez fotografiu po video-inštalácie) funguje ako kontrastná stopa, vyzývajúca divákov, aby hľadali vlastné odpovede na aktuálne globálne otázky. Ako napríklad: Do akej miery sú porozumenie a produkcia umenia späté so špecializovaným vzdelaním? Je rozdiel medzi amatérskym a profesionálnym umením viditeľný?

V rámci tohto spytovania naivne vyznievajúce maľby a sochy od autorov ako Sylvia Sleigh, Adriaan de Villiers a Tomasz Kowalski skúmajú umeleckú historiografiu zo 60. rokov 20. storočia. Video z roku 2011, The Avant-Garde Never Gives Up od Andrey Božić a Julie Willms, prezentuje proces a výsledok rekreovania slávnych malieb na základe ich orálneho opisu, čo vedie k otázkam o podstate umenia a jeho vzťahu k iným druhom reprezentácie ako text a reč. Jakup Ferri spochybňuje údajný synchronizmus sveta v područí globalizácie v kresbách parodujúcich komunálny život a individualizmus. Svojím dôrazom na umenie ako filozofický výstup sa Génius bez talentu vymedzuje voči „blockbusterovskej“ komerčnej mentalite, ktorá je protipólom strohejšieho kultúrneho terénu v Holandsku. Pohotovejší diváci tejto výstavy v De Appel si všimnú, že zvýrazňuje falošnú domýšľavosť, zlé svedomie a diskrimináciu, podčiarknutú spiatočníckymi ideami expertízy a kvality, ktoré konceptuálne umenie poprelo.

Ironicky, génius a výnimočnosť sú kľúčovými aspektmi súčasných masmédií a kultúry a ako také sú publikom všeobecne prijímané ako legitímne úschovne umeleckej hodnoty. Niektorí môžu namietať, že Demeesterovej konceptuálny raje nemenej elitársky, ale to nech rozhodnú diváci.

SYLVIA SLEIGH, Arakawa a Madeline Gins, 1962, olej na plátne, 121 × 203 cm, courtesy pozostalosť Sylvie Sleigh & Freymond-Guth Fine Arts Ltd.

Catherine Somzé

More stories by

Catherine Somzé