JIŘÍ THÝN by

by 11. 12. 2011

Výstava Basic Studies (kurátorka Katarína Uhlířová) v bratislavskej Open Gallery predstavila náhľad do aktuálnej tvorby českého (post-konceptuálneho) fotografa a finalistu Ceny Jindřicha Chalupeckého 2011 – Jiřího Thýna. Jadro výstavy tvoril výber z jeho najnovšieho cyklu Predobrazy, priestor, abstrakcia, v ktorom sa zaoberá abstrakciou a kompozíciou, kontextom fotografie ako média a rieši otázku plošného zobrazenia priestorového obrazu. Thýn, ako zástanca klasickej analógovej fotografie a postupov, nahliada aj do problematiky tohto média. Vystavil figurálne fotografie kombinované s fotogramami, inštaláciu čiernobieleho prechodu osvetleného fotografickou lampou, kresbu svetlom či video Philips (2010), v ktorom dokumentuje záverečný proces vyvolávania čiernobielej fotografie. Už v minulosti (Štyri rohy hotela Hilton, 2008) sa zaoberal snahou o fo-tografickú definíciu priestoru. Vo vystavenom diele Priestor, abstrakcia 3 (2011) sa snažil preniesť trojrozmernú sochu sochára Otta Gutfreunda do fotografie. Urobil tak formou štvorexpozície, ktorá mu umožnila zaznamenať hlavné pohľadové strany objektu. Výsledné plošné „rozpohybovanie“ sochy sa na fotografii mení na abstraktné vyobrazenie. Nápaditá inštalácia priniesla fotografii aj ďalší rozmer. Jej vystavenie na nízkom sokli a opretie o stenu ešte viac podporilo samotnú myšlienku dvojrozmernosti a zobrazenia priestorového obrazu.

Thýnová tvorba je charakteristická harmonickými a vizuálne čistými dielami. To je z časti spôsobené aj obrazovou redukciou, pri ktorej odstraňuje menej dôležité súčasti, minimalizuje a zameriava sa hlavne na podstatu, nie spektakulárnosť. Čistota jeho rukopisu je prenesená aj do inštalácie výstavy samotnej. Snažil sa ju rozrušiť inštaláciou vo výstavnom priestore, ktorý nevyužil klasickým spôsobom (decentralizovaná forma). Aj napriek netypickému zobrazeniu a redukovanému výberu diel pôsobil celý výstavný projekt harmonickým dojmom. Otáznou ostáva akási exkluzivita, ktorá môže častou prezentáciou na našej malej výtvarnej scéne devalvovať. (Participácia v amt_project – júl – september, Open Gallery – august a október, Photoport – november).

JIŘÍ THÝN, Priestor, abstrakcia 3, čiernobiela fotografia,

130 × 100 cm, 2011; archetyp: Otto Gutfreund, Cellist,
1912-13, bronz, výška 47,5 cm, foto: archív umelca.

Michal Stolárik

More stories by

Michal Stolárik