LOVU ZDAR! by

by 11. 12. 2011

V koncepcii kurátora Omara Mirzu sa v Nitrianskej galérii od 22. 9. do 20. 11. 2011 konala bizarná výstava Lovu zdar!. Medzinárodný projekt v širokom generačnom spektre predstavil viac ako 20 autorov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska a Slovinska, ktorých tvorba tematizuje, komentuje alebo aj kriticky reflektuje ikonografiu lovu, pozorovania či aktuálneho socio-kultúrneho fenoménu lovenia ako obsesívneho nakupovania tovarov. Prehliadku rámcoval pocit, presne ako v katalógu k výstave priznal Mirza, že sa divák ocitá na safari. Prihliadnuc na modely galerijnej praxe dnes, výstava verne pripomínala (divácky obľúbené) kabinety kuriozít.

Od rukopisnej maľby, zachytávajúcej zdanlivo pokojnú expresiu lesných pozorovateľní divej zveri (R. Podoba) alebo naopak brutalitu poľovačiek v paradoxne využitom štýle komiksu (J. Vytiska), cez autentické objekty rohoží preparovaných domestifikovaných zvierat (O. Brody) či rovnako objektové simulácie nástenných trofejí vo forme strelných zbraní (P. T. Halász), až po grafiku a inštaláciu environmentálneho charakteru (J. Meliš). Výstava tak chcela postihnúť čo najviac variácií na tému lovu a jeho tradičnej i súčasnej ikonografie. Súbežne reflektovala aj strategickú úroveň vybraných diel – a to od lyricko-snovej polohy (L. Mezovská), cez ironizáciu (M. Kvetan), kritiku (M. Schovánek), až po podvratné využitie gýča (T. Lahoda).

Na pozadí tejto pestrosti výstava napokon vyznela nekonzistentne, opierajúc sa prevažne o prvostupňovo chápanú ikonografiutémy, ignorujúc napr. výrazné kontextuálne i kvalitatívne vzdialenosti medzi autormi. Zároveň tak došlo k zdôrazneniu pragmatiky výstavy, kde sa odrážali ambície byť najmä divácky atraktívnym titulom. Otvára sa tu otázka, či skutočne nie je škoda investovať odbornú energiu i galerijné prostriedky do takto formulovaného problému, ktorý samotným kurátorom nie je (akoby až zámerne) uchopený ako umenovedný problém či aspoň dobovo-príznakový fenomén. Presah témy k jej širšej platnosti sa nepotvrdil, k jej ukotveniu v čase a výraze nedošlo. Prehliadka naopak odkryla solitérne a kuriózne segmenty z tvorby vybraných autorov, u ktorých je ikonografia lovu a súvisiacich tém skôr výnimkou než pravidlom.

LÍVIA MEZOVSKÁ, Melancholický jeleň, 2011, sieťotlač a akryl na plátne, 105 × 70 cm, foto: archív autorky; MAREK SCHOVÁNEK, séria trofejí z cyklu Lovci zberači, 2008, objekty (časti nákupných vozíkov na dreve), variabilné rozmery, foto: Omar Mirza.

Nina Vrbanová

More stories by

Nina Vrbanová