ROMAN ONDÁK by

by 11. 12. 2011

Výtvarníkov, prezentujúcich tvorbu v najprestížnejších galériách a múzeách sveta nie je veľa. Jedným z mála súčasných slovenských autorov, ktorému sa darí realizovať projekty s veľkým úspechom, je neokonceptuálny a multimediálny umelec Roman Ondák. Spomeňme jeho samostatné prezentácie v MoMA v New Yorku (2009) alebo Tate Modern v Londýne (2006).

V tomto roku Ondák prezentoval projekt s názvom Enter the Orbit (Vstúp na obežnú dráhu) v zürišskom Kunsthause. Do centrálnej miestnosti tzv. kabinetu nainštaloval 96 zmenšených modelov sputnikov. Názov výstavy treba chápať ako pozvanie, výzvu k vstupu do samotného „prstenca“ sputnikov, ktoré evokovali pohyb okolo samotného „pozorovateľa“. Ten sa stal na okamih „planétou“ prechádzajúcou priestorom „virtuálneho vesmíru“. Ondák opäť pracuje s integráciou diváka, ktorý tvorí dôležitú zložku inštalácie. V tomto prípade však ide o odlišný koncept ako v predošlých projektoch. Nejde o integráciu, ktorá procesuálne vytvára samotné dielo – ako napríklad pri akcii Meranie vesmíru (Measuring the Universe, 2007). Tu je divák dočasným prvkom, ktorý po opustení miestnosti nezanecháva v diele žiadnu stopu.

Samotné objekty sputnikov nesú vizuál jednoduchého skladačkového, miestami readymadeového charakteru, ktorý zámerne reflektuje na prvý pohľad detské myslenie pri tvorivej činnosti. Ondák oslovil 15 mladších kolegov, zväčša výtvarníkov, aby v rámci privátneho „workshopu“ pod jeho dohľadom vytvorili spomínaných 96 objektov (Sputniku trval prelet okolo Zeme práve 96 minút).

Koncept výstavy doplnil výstrižok z novín Svet socializmu zo sedemdesiatych rokov, umiestnený pri vstupe. Autentický fragment článku obsahoval zámer vtedajšieho vedenia ČSSR vybudovať hviezdne mestečko pre deti, ktoré by boli pripravované na budúcu kariéru kozmonautov.

Roman Ondák je považovaný za umelca, ktorého dobrá povesť neustále stúpa a ktorého myšlienky dosiahli u medzinárodnej verejnosti veľký ohlas. Nie je preto prekvapením, že sa stal laureátom prestížnej medzinárodnej ceny „Umelec roka 2012“, ktorú udeľuje Deutsche Bank za prínos v tvorbe v rámci média fotografie a kresby. V spolupráci medzi inštitúciami Solomon R. Guggenheim Foundation a Deutsche Bank tak Ondák predstaví v roku 2012 svoje diela na samostatnej ucelenej výstave v berlínskom Guggenheimovom múzeu.

ROMAN ONDÁK, Vstúp na obežnú dráhu, 2011, Kunsthaus, Zürich, foto: archív umelca.

Patrik Kovačovský

More stories by

Patrik Kovačovský