VANESA WALLET HARDI by

by 11. 12. 2011

Přestože je Vanesa Wallet Hardi (*1971) již několik let trvale usazena v Praze, je tato rodačka z jugoslávského Vrbasu a absolventka vídeňské akademie (1999) českému publiku téměř neznámá. Mezi její nejvýraznější prezentace patřily v roce 2007 výstavy v českobudějovickém a opavském Domě umění.

Vanesa Hardi se ve své tvorbě systematicky věnuje tématu barvy a jejím významům a účinkům estetickým, emocionálním, psychologickým a prostorovým. Umělkyně ve svém díle přiznává silný vliv modernismu, který ale využívá postmoderním způsobem. Při bližším pohledu na jednotlivá „plátna“ (jako podklad slouží dřevo, kov, umělé hmoty, papír) vystupuje z monochromní malby výrazná struktura a tonalita. Patrné je i vrstvení různých odstínů a expresivní zásahy. Vanesa Hardi také pracuje s hmotou obrazu (pomalované boční plochy, vykloněná přední plocha), a dává tak závěsnému obrazu vlastnosti sochařského objektu nebo naznačuje architekturu. V neposlední řadě je pro autorku důležitá i samotná instalace obrazů v konkrétním výstavním prostoru; pokaždé tak vzniká nová konstelace, kterou tvoří proporce prostoru (a jeho narušování), vizuální vlastnosti ploch a vzájemné působení jednotlivých barev.

Bez ohledu na fyzikální, optické a další „vědecké“ vlastnosti tohoto tématu je samotný proces tvorby Vanesy Wallet Hardi založen na intuitivním užití barev, což platí pro vznik jednotlivých formátů i samotné instalace v prostoru. Autorka sama o svém přístupu říká: „(…) obraz vzniká ako transformácia silného zážitku skutočnosti do čistého tvaru dosiahnutého redukovaním. Obrazy predstavujú koncentráciu pocitov a myšlienok.“ (Citace z katalogu výstavy Dům umění, České Budějovice, 2007)

Obrazové prostorové instalace Vanesy Wallet Hardi tak mohou představovat například deníkový záznam osobních nálad a zážitků, stejně jako monochromní „portréty“ lidí stojících vedle sebe v davu nebo shluk emocí transformovaných do barvy. Podstatná zůstává jen otevřenost, s níž na sebe necháme působit různé energetické zdroje obsažené v každé barvě, které s námi komunikují.

VANESA WALLET HARDI, Energieträger, 2009-2011, olej a akryl, variabilní instalace, foto: Roman Dobeš.

Roman Dobeš

More stories by

Roman Dobeš