VOICES FROM THE CENTER / HLASY Z CENTRA by

by 11. 12. 2011

Tí, ktorí zmeškali výstavu Voices from the Center / Hlasy z centra, ktorá prednedávnom skončila v threewalls v Chicagu, majú vďaka médiám 21. storočia stále šancu „zažiť“ niektoré jej časti. Idea výstavy sa zrodila z projektu na webe www.voicesfromthecenter. net, ktorý americká umelkyňa a kurátorka Janeil Engelstad vytvorila na to, aby mohla skúmať, ako sa zmenil život v strednej Európe po páde berlínskeho múru – primárne na Slovensku a v Maďarsku. Engelstad zozbierala obsah stránky počas viacerých pobytov v Bratislave, kde s podporou Fulbrightovej nadácie učila. Zamerala sa na dojmy výtvarníkov, pričom oslovila šiestich mladých autorov z tohto regiónu, aby vytvorili reakcie na materiál, zozbieraný pre webstránku. Engelstadovej časová os, zaznamenávajúca vzostup a pád socializmu spolu s materiálmi z webstránky (vrátane rozhovorov so slovenskými umelcami Rudolfom Sikorom, Petrom Kalmusom a Michalom Murinom) poskytla veľmi potrebný kontext – čiastočne zahmlený kvôli neobvyklému prístupu threewalls, kde v galerijných priestoroch nepovoľujú žiadne informácie, ktoré by identifikovali umelecké diela. Divák musí hádať nielen ich význam, ale dokonca aj identitu jednotlivých autorov.

Zatiaľ čo Magda Stanová, Miklós Surányi a Matej Vakula vytvorili diela priamo pre túto výstavu, existujúce dielo autorskej dvojice Tehnica Schweiz pod názvom Garage Project bolo vhodným doplnkom nových diel. Pôvodne to bola dokumentácia bohatej kultúry odohrávajúcej sa v všadeprítomných socialistických garážach, ktoré sú na Západe úplne neznáme, postupne sa z nej vyvinul konceptuálnejší projekt.

Najpôsobivejšie dielo výstavy vytvoril Slovák Oto Hudec na základe svojej fixácie na fotografiekempingových výletov, ktoré jeho rodina podnikala v 60. a 70. rokoch 20. storočia v ospevovanej Škode 100L. Hudecov pozoruhodný model auta z bazového dreva v životnej veľkosti bol centrálnym dielom  výstavy. Spolu s akvarelmi zobrazujúcimi fotoaparát, ktorý zaznamenal auto a iné rodinné spomienky, je to pôsobivé a osobné zachytenie vzťahu medzi starým zriadením a tým novým.

MATEJ VAKULA, A manual for Public Space, detail inštalácie, 2011;

pohľad do inštalácie výstavy; OTO HUDEC, 100 small hurts, akvarely, text na stene a objekt (auto), 2011. Foto: archív umelcov.

Philip Berger

More stories by

Philip Berger