CRISTINA FIORENZA by

by 11. 4. 2012

Výstava Midnight wishes, almost true italské umělkyně Cristiny Fiorenzy je stejná jako její práce – něžná, křehce vyvážená a vizuálně kompaktní. Její citlivé, techniky kombinující kresby a ručně vyráběné objekty jsou vizuálně působivé a reflektují zejména téma migrace a vykořenění. Prostor bratislavské SODA Gallery je pak pro Cristinu Fiorenzu, zdá se, ušit takřka na míru.

Práce Cristiny Fiorenzy prezentované (nejen) v SODA Gallery jsou na první pohled osobité, značně subjektivně zabarvené a rozhodně ne povrchní. Mají svou hloubku. Žijí svým vlastním vnitřním životem. Díky detailnímu zobrazení, neustále se opakujícím motivům (např. ptáci, kořeny) a kombinaci technik jsou pak navíc i vizuálně silné a poutavé. Disponují velkou vnitřní silou a promlouvají ke svým divákům v náznacích. Jsou zamotané, plné latentních vrstev a významů – jsou obtiskem autorčina světa.

Výtvarný jazyk Cristiny Fiorenzy je však i přesto pro vnímavé diváky srozumitelný. Stačí se podívat hlouběji a odhalit jistou fascinaci a zápal pro konkrétní témata, například pro migraci nebo vykořenění. Velmi silně se pak u ní projevuje i zájem o architekturu. Což je patrné při pohledu na novější práce – vystavené právě v SODA Gallery – tj. při pohledu na kresby z let 2010 až 2012. Ona „fascinace“ již zmíněným vykořeněním se zde projevuje častým užívám motivů provazu, kmene stromu, kořenů. Migrace je poté spojena s všudypřítomnými ptáky. Tyto zdánlivě banální motivy jsou tedy součástí autorčiny unikátní výtvarné symboliky, se kterou pracuje i při tvorbě objektů. Ty jsou zde zastoupeny například obří skulpturou pštrosa, táhnoucího za sebou jakýsi světelný „balvan“, jenž ho poutá k určitému místu.

Díla Cristiny Fiorenzy – ať již se jedná o kresby využívající kombinované techniky s textilem nebo objekty – vyžadují, i díky své obsahové naplněnosti, zejména čistý prostor, v rámci kterého mohou nerušeně promlouvat k divákům a v rámci kterého je možné vychutnat si jejich vizuální stránku naplno. Prostory bratislavské SODA Gallery tyto požadavky dle mého dokonale splňují a troufám si tvrdit, že právě instalace pštrosa je i díky nim velmi působivá.

Výstava Midnight wishes, almost true je tedy celkově plná citlivých, subjektivně zabarvených kreseb a vizuálně působivých objektů, reflektujících témata důležitá (nejen) pro Cristinu Fiorenzu v rámci osobité instalace.

Pohled do instalace výstavy Midnight wishes, almost true italské umělkyně CRISTINY FIORENZY v SODA Gallery v Bratislavě, foto: archiv galerie.

Magdaléna Ševčíková

More stories by

Magdaléna Ševčíková