FAIT GALLERY by

by 11. 4. 2012

V únoru 2012 rozšířila galerijní situaci v Brně nově vzniklá Fait Gallery. Název nese po svém zakladateli, investorovi Igoru Faitovi, a soustředí se na dvě paralelní aktivity: prezentaci jeho soukromé sbírky a pořádání výstav současného umění. Zveřejňováním sbírkového fondu v kvartálních obměnách a usměrňováním akviziční činnosti byla pověřena Denisa Kujelová. Galerie sídlí na dvou adresách: zatímco prostor Fait Gallery Preview na Dominikánském náměstí je určen nejnovějšímu umění ze sbírky, její jádro tvořené klasiky rané i pozdní moderny bylo nainstalováno do prostor bývalé sladovny kartuziánského kláštera v Králově Poli. Zde také sídlí výstavní sál MEM, jehož dramaturgický plán počítá s osmi výstavami ročně a směřuje k prezentaci střední a mladé generace českých i zahraničních autorů pod vedením přizvaných kurátorů. Úvodní výstavu pod názvem Tisíciúhelník realizoval Jiří Ptáček. Zneklidňující fotografická zátiší muzejních artefaktů ze série Undated Aleny Kotzmannové byla uvedena v dialog s abstraktními rýsovanými kresbami, počítačovými grafikami a fotoinstalací Tornádo Jana Šerých. V následující výstavě vystřídala zavedená jména české výtvarné scény trojice mladých umělců z Německa a Rakouska v kurátorském výběru Martina Nytry. Christian Weidner, Vincent Bauer a Cornelia Lein jsou zde zastoupeni malbou a instalací. Zabývali se procesem vlastní tvorby nebo nalezenými a manipulovanými objekty. Nejnovější výstavu Zapomenuto v paměti zde prezentuje Kateřina Vincourová.

KATEŘINA VINCOUROVÁ, Bez názvu, 2010 – 11, pruženky, dřevo, sklo, plsť, jehly a nitě, 320 × 550 × 250 cm, foto: Dana Pololáníková, courtesy Jiri Svestka Gallery, Praha

Veronika Menšíková

More stories by

Veronika Menšíková