FILIP JURKOVIĆ by

by 11. 4. 2012

Project Room – priestor pre mladé umenie, ktorý funguje v rámci Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave, prišiel po dlhšej prestávke s novou dramaturgiou komorných samostatných výstav, ku ktorým vychádzajú skladačky s profilovými textami o umelcoch (sympatický počin, keďže pri mladých autoroch sa to nestáva často). Treťou výstavou po Pavle Scerankovej a Eji Devečkovej bol „Prvý pokus“ Filipa Jukrovića (kurátorka Alexandra Tamásová). V potemnenej miestnosti autor predstavil videoinštaláciu s názvom Niekde / Somewhere, skladajúcu sa z dvoch videí, tematicky i formálne odkazujúcich na jeho staršie práce. Jurković sa venuje hlavne foto a video performanciám, v ktorých prostredníctvom vlastného (väčšinou nahého) tela, vystaveného hraničným skúsenostiam a situáciám, tematizuje telesnosť, zraniteľnosť tela, našu existenciu (jej začiatok a koniec) či pocity ako bolesť a strach, ale aj nádej v nový začiatok. V hlavnej projekcii, vychádzajúcej zo staršieho videa Zartheit (2009), sa spomalené scény s nahým autorom bežiacim zasneženým lesom organicky striedali so zábermi z urbánneho prostredia, kde sa oblečený s kabelou v ruke vynoril z jazera, kráčal mestom, až sa na rušnej ulici samovznietil. Na protiľahlej stene bol v slučke premietaný horiaci nápis „This is your last chance“, inštalovaný v prírodnom prostredí, ktorý vznikol v spolupráci s Erikom Bartošom na rezidencii v obci Dúbravica (2011). Pre Jurkovićove extrémne performancie, ktoré musí urobiť väčšinou na prvý pokus, je podstatná prepracovaná dokumentácia, vnímaná ako ich prirodzenú súčasť. V spomínanom videu je použitý priam filmový jazyk (kamera, strih), autor sa však neštylizuje, priznáva reálny priebeh jeho akcií, vyhýba sa tiež akejkoľvek narácii s jasným začiatkom a koncom, vďaka čomu sú jeho videá interpretačne otvorené. Aj s pomocou vhodnej, minimalistickej zvukovej kulisy sa Jurkovićovi podarilo vytvoriť sugestívnu atmosféru tajomna, v ktorej mohol divák precítiť autorov životný pocit, že naša pozeská existencia je v podstate len „jediným pokusom“, ktorý máme. Snáď táto výstava autorovým posledným pokusom nebola…

FILIP JURKOVIĆ, Somewhere, 2012, videozáznam performancie, courtesy FURIA FILM & FAMILY FILM

Omar Mirza

More stories by

Omar Mirza