MÁME OTEVŘENO by

by 11. 4. 2012

 

Tato několikadenní výstava byla realizována ve funkcionalistickém objektu bývalých Pražských elektrických podniků od architektů Benše a Kříže. Projekt nazvaný Kolaboratorio vol. 2 krátkodobě zpřístupnil pozoruhodné prostory suterénu objektu, v nichž se nacházely zaměstnanecké lázně. Fragmentálně dochované, ale sugestivní atmosférou i vlhkostí naplněné lázeňské prostory se staly místem pro vystavení děl více než třiceti autorů. U řady děl zde nalezneme ono „site-specific“ řešení, které využívá komorních prostor jednotlivých koupelen i dalších místností se specifickou funkcí.V posledních letech se i v českém prostředí rozšířila tendence jednorázového využití specifických prostor většinou industriálního či provozního charakteru pro výstavní projekty. Poslední takovou akcí byla výstava otevřená na konci dubna a připravená Galerií Laboratorium ve spolupráci s galerií M.odla v rámci večera otevřených galerií, vernisáží a dalšího doprovodného programu v oblasti pražských Holešovic Máme otevřeno 2012.

Co se týče kurátorského výběru vystavujících, rozhodně zde lze najít celou řadu zajímavých děl. Za zmínku stojí například důsledně prosté konceptuální gesto Magdaleny Kwiatkowské, zdánlivě suchá, ale vtipnou pointou vrcholící narativní instalace Tomáše Svobody či přímočaře elegantní kinetická instalace Stanislava Zámečníka nebo také „krvavá“ vana Adama Stanka a Heleny Sequensové. Vůči danému prostředí zdánlivě distancovanější médium malby zde vyniklo v obrazech a koláži Jany Vojnárové. I díky umístění zapůsobily s momentem tělesnosti a intimity operující videa Johany Střížové či efektní objekt Pavla Karouse. Výstava svoji atraktivitu zjevně budovala nejen na samotných realizacích umělců, ale i na zpřístupnění bizarních prostor. Z tohoto hlediska ji lze chápat i jako formu strategie, jak současnou uměleckou tvorbu podsunout širšímu publiku.

 

MICHAL ŠEBA, Dlaždičky, 2010–2012, mozaika fotografií (c-print, forex), foto: archiv autora, courtesy Galerie Laboratorio, Praha. HELENA SEQUENS a ADAM STANKO, 1 za 100 000 (věnováno Charlotte Corday), 2012, site specific instalace, foto: Michal Šeba. JANA VOJNÁROVÁ, Nalezená kartotéka, 2012, instalace (olej na plátně, nalezené fotografie),foto:MichalŠeba.

 

Viktor Čech

More stories by

Viktor Čech