MICHAL NESÁZAL by

by 11. 4. 2012

Karel Srp představil nová díla Michala Nesázala na výstavě E. L. F. – ever lasting love forever. V kontextu autorovy dosavadní tvorby znamenají posun, který však není bez vnitřních souvislostí. Změny jsou snad nejvíce způsobeny jeho osobním příklonem k buddhismu a důvěrou, vloženou ve výrazové možnosti kresby, která podporuje efemérnost prezentovaného.

Ústředními body Nesázalových akvarelových a tušových kreseb vznikajících od roku 2009 jsou křehké odmaterializované postavy v odstínech zelenomodré a šedohnědé. Horní sál galerie je věnován prezentaci jednotlivých kreseb. Dvě stěny pokrývá šedá omítka se strukturou, která dává vyznít bílé ploše papíru, zbylé dvě stěny zůstaly naopak bílé a mohou snad také symbolizovat střet a spojení dvou světů, světa dobrého a světa temného. Tři dřevotřískové přístřešky s nápisovými štítky „dimension gate“ ve sféře bílé v nás mohou evokovat brány do jiných dimenzí. Podobný efekt evokuje také videoprojekce v dolním sále.

Na většině akvarelů pozorujeme štíhlé subtilní postavy s indickým tetováním v různorodých pozicích. V černých očích se zračí zkušenost a klidný smutek. Občas se zde objeví také malá soška Buddhy; žebříky jako znak cesty a koule, která snad může být samostatnou hlavou či vesmírným objektem. Malé postavičky objevující se v několika kresbách jsou potom odvrácenou stránkou osobnosti, skrytou v nevědomí, která způsobuje rozštěpení mysli. 1

Přestože si autor nepřeje přímo odhalit obsahové poselství a v průběhu celé výstavy si pohrává s nevysloveným, mohou mnohé napovědět názvy jednotlivých akvarelů. Názvy jako Mír, Příští život, Žebřík, Tyto světy jasně signalizují, že za estetickými kresbami Michala Nesázala stojí odkazy na jiné světy, dvojí podstata jednotlivin a výrazná produchovnělost propojená s důrazem na jednotlivé základní city a na znění podtitulu výstavy. Kresby zachycují antagonismy dobra a zla, entity odlišné od já, skutečné bytí i iluzorní sny.

1 Karel SRP: Michal Nesázal: E.L.F. Everlasting Love Forever, katalog výstavy, Praha 2012, s. 3.

MICHAL NESÁZAL, Early Queen, 2010, tuš, papír, 21 × 30 cm ;

Foggy Mountain, 2009, tuš, papír, 42 × 60 cm. Foto: archiv autora.

Barbora Ropková

More stories by

Barbora Ropková