MOBILNÍ ARCHIV / S NÁVODEM I NAHODILE by

by 11. 4. 2012

Tříměsíční „hostování“ izraelského archivu mediálního umění v pražské galerii tranzitdisplay odstartovalo dvacátého února a završí se počátkem června 2012. Mobilní archiv Izraelského centra digitálních médií v Holonu byl založen před sedmi lety s cílem zpřístupnit práce, jež v něm byly za uplynulá léta prezentovány, také širší veřejnosti. Poslední dva roky archiv cestuje po zahraničních uměleckých institucích, kde se stejně jako v případě tranzitdisplay jeho aktuální forma utváří v úzkém spojení s profilací hostitelské instituce. Stále narůstající sbírka blížící se již k druhé tisícovce „exemplářů“ si přímo říká o externí kurátorské hledisko. Socio-politicky zabarvený étos programu tranzitdisplay, který dlouhodobě toto centrum vyzařuje, se promítl i do témat, jaká jsou v rámci zdejší „zastávky“ akcentována: militarismus, nacionalismus, náboženství i zcela konkrétní události ovlivňující oblast Blízkého východu a kulminující v izraelsko-palestinských vztazích ve vztahu ke globálnímu kontextu.

Tým pražského centra pro současné umění oslovil řadu kurátorů i odborníků z dalších humanitních oborů, aby připravili vlastní výběr a doprovodili jej výkladem. Program se čtrnáctidenní periodicitou otevřeli samotní zástupci Izraelského centra pro digitální umění Mai Omer a Ran Kasmy-Ilan. Následoval výběr Zbyňka Baladrána a Tamary Moyzes, kteří, ačkoli každý jiným způsobem, volně prolínají své působení jako umělci, výzkumníci nebo kurátoři. Baladrán se zaměřil na umělce zabývající se izraelsko-palestinskými konflikty a využívající k tomu především dokumentární filmový přístup (např. Avi Mograbi), v některých případech kombinovaný s osobní performerskou intervencí (jako Jumana Emil Abboud nebo Ruti Sela). Tamara Moyzes, jež jistou dobu pobývala v Izraeli a Palestině, kde spolupracovala mimo jiné s uměleckým dokumentaristou Avim Mograbim, uzavřela svůj výběr (ostatně stejně jako Zbyněk Baladrán) jedním z filmů z produkce významného izraelského centra pro lidská práva na okupovaných územích, nesoucí výmluvný název B’Tselem, jež je v hebrejštině výrazem pro lidskou důstojnost. K mobilnímu archivu jako ke svědectví o specifickém teritoriu blízkého východu přistoupil rovněž historik a teoretik Milan Kreuzzieger, který spolu s ředitelem Centra globálních studií Markem Hrubcem přednesl v tranzitdisplay přednášku na téma historických, kulturních a politických linií charakteristických pro tento region.

Přestože byl archiv zamýšlen především k prezentaci současných lokálních umělců a témat, a byl tedy do jisté míry formován tímto regionálním blízkovýchodním prizmatem, je v rámci jednotlivých děl možné rozeznat i tématická pojítka přesahující konkrétní lokální vymezení. Práce s velkým „žánrovým“ rozptylem různých forem pohyblivého obrazu (např. dokument, záznam performance či instalace) se vzájemně protínají v rovině již akcentovaných témat militarismu či nacionalismu, ale také v daleko univerzálnějších otázkách identity a významu místa a paměti obecně. Jiný pohled na mobilní archiv, o něco uvolněnější od politických témat, zato více zacílený na autorské individuality, nabídl výběr Miloše Vojtěchovského. Umělec, teoretik a pedagog, jenž mimo jiné přednášel v devadesátých letech na zahraničních univerzitách o umění zemí východní Evropy, zahrnul do svého výběru práce přesahující izraelsko-palestinský region. Například Albánec Adrian Paci či Polák Krzysztof Wodiczko patří mezi umělce žijící a pracující v mezinárodním měřítku a pokaždé se tudíž vztahují k jiné lokální situaci. Pojítkem jejich projektů jsou tak především jejich autorské osobnosti a metody.

Samotný způsob, jakým byl mobilní archiv zpřístupněn v prostoru galerie, sledoval dílem tradiční výstavní i individuální badatelský model. Mohli jste se posadit na některou z židlí před pěti plátny umístěnými v průchozí části galerie a se sluchátky na uších vstřebat jeden z kurátorských výběrů. K dispozici byl rovněž kompletní katalog s názvy děl a základními informacemi k jednotlivým „videím“, která bylo možné vyjmout z poličky s DVD a oddat se nahodilému brouzdání po volně vyznačeném teritoriu, a tak v něm vytvářet nová spojení i proluky.

Izraelské centrum digitálního umění v Holonu (www.digitalartlab.org.il)

Pohled do instalace výstavy Mobilní Archiv, 2011, tranzitdisplay, foto: Jiří Thýn.

Sylva Poláková je teoretička filmu a videoartu.

More stories by

Sylvia Poláková