ObraSKov by

by 11. 4. 2012

Po výstavných projektoch PitoreSKa (2007) a CZ-SK – současná mladá malba (2008-09), ktoré prezentovali aktuálne polohy slovenskej výtvarnej scény, inicioval Vladimír Beskid v centrálnom priestore Wannieck Gallery projekt ObraSKov (21. 6. – 25. 9. 2011), ktorý predstavuje vyvrcholenie snahy o koncentrovanie reprezentatívnej vzorky obrazového uvažovania na jednom mieste. Išlo o jednu z najkompaktnejších prezentácií slovenskej maľby, zasadenú do českého kontextu.

Od 17. februára do 11. apríla 2012 prebiehala v Tatranskej galérii v Poprade výstava ObraSKov nanovo. Išlo o reinštaláciu brnianskej expozície, ktorá sa napriek komornejším podmienkam snažila udržať pôvodný výstavný scenár. Na jednej strane sme mali možnosť sledovať figurálne prístupy, ktoré do seba absorbujú počítačové vstupy a manipulácie (Michal Czinege, Erik Šille, Ivan Csudai), dekonštrukciu maľby zasadenú v úvahe o samotnej spoľahlivosti reprezentácie (Veronika Rónaiová) či hororové štylizácie (Boris Sirka, Michal Černušák, Ladislava Gažiová) v protipóle so zmrazenými, neoklasicizujúcimi krajinami Bohdana Hostiňáka. Na strane druhej nepríbehový obrazový scenár zastupujú konceptuálnou lekciou nasiaknuté maľby Dezidera Tótha, ako aj postkonceptuálne kódovania Blažeja Baláža.

Abstraktný prejav bol zastúpený v cykle Daniela Fischera, kde vstup technických obrazov modeloval novú vizuálnu kvalitu, v práci Márie Balážovej, pracujúcej s vrstveniami kultúrnych posolstiev, osobnej mytológie a genderových odkazov v postgeometrickom jazyku. Adam Szentpétery naopak vytvoril prísny obrazový systém prekrývajúcich sa štruktúr, ktoré vhodne dopĺňali utopistické adorácie Jána Vasilka.

Gesto, ako základný predpoklad expresívneho prejavu, sa v rozličných dávkach objavilo v tvorbe Erika Bindera, Viktora Freša, Jany Farmanovej a Marka Blaža. Generačný rozptyl navyše konfrontoval jednotlivé maliarske programy vo vzájomnom dialógu (od Vladimíra Popoviča a Rudolfa Sikoru až po Luciu Dovičákovú).

Cez sledovanie doznievajúcich postmoderných princípov po vplyv jazyka súčasnej comp-kultúry tak ObraSKov so svojou popradskou reinštaláciou sa prezentovali dve desiatky autorov. Predložil sa tak ucelený pohľad na aktuálnu maliarsku scénu.

Zľava: DANIEL FISCHER, Pocta Adriene Šimotovej (Tiferet), z cyklu Magické štvoruholníky, 2011, akryl na plátne;

RUDOLF SIKORA, Z cyklu Ostrovy a súostrovia, 2011, plátno, akryl, drevo, tlač na plátne, foto: Roman Gajdoš.

Roman Gajdoš

More stories by

Roman Gajdoš