JARMILA MITRÍKOVÁ by

by 11. 9. 2012

Kvalitatívne premenlivý výstavný program bratislavskej SODA Gallery sa zväčša orientuje na prezentáciu mladej generácie umelcov, pričom mu dominujú hlavne maliarske expozície. Zaradenie samostatnej výstavy Jarmily Mitríkovej (1986) s názvom Kempingové mystériá (kurátorka Katarína Slaninová) bolo rozhodne pozitívnym krokom. Projekt je po dlhšom čase komplexnejším prehľadom jej súčasnej tvorby. Jej maliarske práce bolo možné v posledných rokoch sledovať hlavne na skupinových výstavách a teda mimo vlastných ucelenejších sérií. Autorka v poslednej dobe pracovala hlavne na spoločnom projekte s Dávidom Demjanovičom, v ktorom sa venujú vypaľovaným obrazom – pyrografiám. Aktuálna výstava absolventky ateliéru prof. Csudaia predstavuje opätovný návrat k maľbe.

Mitríková šikovne zúžitkovala obdobie, ktoré galérie často (z nepochopiteľných dôvodov) využívajú na produkciu „letných“ výstav. Podarilo sa jej účinne zmystifikovať na prvý pohľad ľahko ladenú dovolenkovú tému, na ktorú môže „kemping“ v názve odkazovať. Autorkine jednotlivé obrazové série vznikajú rýchlo a nárazovo (vystavené diela vznikli za necelý mesiac), no aj napriek tomu dokážeme sledovať jej umelecký vývoj. V najnovších obrazoch sa odhodlala pracovať s menšími formátmi; prudké a dynamické kompozície ukľudnila a taktiež stlmila svoj pestrý kolorit, typický pre 4. maliarsky ateliér VŠVU. Práca na pyrografiách značne ovplyvnila aj jej maliarsku tvorbu, čo je viditeľné na súčasných kompozíciách. Jednotlivé figurálne scény a výjavy zasadzuje do krajín, ktoré sú vyskladané z rôznych prírodných scenérií, pútnických miest, monumentov či socialistických architektúr. Aj napriek výrazne expresívnemu vizuálnemu jazyku, skicovitosti, čiastkovému ukončeniu obrazov a priznávaniu použitých maliarskych techník pôsobia jednotlivé scény reálne. Divák nadobúda z kľudných výjavov pocit, že „niečo nie je v poriadku“, výsledkom čoho je veľmi dusná atmosféra a napätie, ktoré je zjavnou súčasťou Mitríkovej najnovších diel. Prehlbuje to prirodzeným prepojením tematiky letných dovoleniek s rituálmi a zvykmi, ktoré vyúsťujú do výstavy plnej zvláštnych zvratov a mystiky.

Zľava: JARMILA MITRÍKOVÁ, Karavanistika, 2012, 145 × 90 cm, akryl na plátne; Kempingové mystériá, pohľad do výstavy. Foto: archív autorky.

Michal Stolárik

More stories by

Michal Stolárik