Krátka správa o zakladaní múzea dizajnu by

by 11. 9. 2012

UŽ VIAC AKO OSEMDESIAT rokov má prvá významná snaha o založenie zbierkovej inštitúcie venovanej dizajnu a s ním súvisiacich oblastí (architektúra, úžitkové umenie). V roku 1930 bolo na návrh historika umenia Antonína Hořejša menované kuratórium Obchodnej a priemyselnej komory na prípravu umelecko-priemyselného múzea v Bratislave. Dokonca v dokumente z roku 1931 sa uvádza, že sa už podarilo vytvoriť prvú zbierku a múzeum malo začať od ďalšieho roku pracovať. Múzeum v čase hospodárskej krízy nevzniklo a ďalšie dramatické roky zmazali stopy tejto snahy, no počas minulého storočia sa uskutočnilo niekoľko ďalších pokusov o zriadenie múzea, definujúcich svoje zameranie spočiatku ako „úžitkové umenie“, „priemyselné výtvarníctvo“, či už na konci 20. storočia ako „design“.

Súčasný projekt zbierkotvornej inštitúcie pre dizajn zohľadňuje aktuálnu situáciu v zbieraní dizajnu u nás, berie do úvahy disciplíny, ktoré dnes s dizajnom súvisia a sleduje inšpirácie v zahraničí. Jeho hlavným nositeľom je logicky Slovenské centrum dizajnu, ktoré pod vedením Kataríny Hubovej organizuje od roku 2003 aktivity smerujúce k založeniu komplexnej zbierky a priestoru (múzea), ktoré bude miestom pre štúdium všetkých aspektov dizajnu na Slovensku a kontaktným bodom pre záujemcov o túto problematiku. Na vytvorení vznikajúceho múzea spolupracujú ďalšie inštitúcie a individuálni odborníci (Ľubomír Longauer, Adriena Pekárová, Mária Rišková, Maroš Schmidt, Eliška Mazalanová a ďalší), projekt podporujú teoretici (Iva Mojžišová, Zdeno Kolesár), dizajnérska komunita a širšia kultúrna verejnosť. Z legislatívnych dôvodov sa aktuálny projekt SCD zameral na budovanie zbierok, nie na samotnú inštitúciu múzea – zbierky, ktoré sa budujú prevažne z darov dizajnérov a verejnosti, sú zamerané na artefakty vyrábané sériovo i originálne návrhy, prototypy a dokumentáciu z oblastí produktového dizajnu, grafického dizajnu a architektonického dizajnu.

Víziou odborníkov, zapojených do vzniku múzea dizajnu je vytvoriť múzeum 21. storočia – súčasnú inštitúciu, ktorá podporuje výskum, eviduje zbierkové predmety prostredníctvom najnovších metód, venuje sa aj zbierkam multimédií a od začiatku aktívne pracuje s verejnosťou. Aktuálne informácie nájdete na stránke www.scd.sk.

Sifónová fľaša (údaje zatiaľ nezistené), foto: Majo Lukáč/OSTBLOK;

Nožná nafukovacia pumpa (výrobca: Vegum, Dolné Vestenice, ďalšie údaje nezistené), Foto: Majo Lukáč/OSTBLOK;

Domový telefón 4 FP 110 22.40 (výrobca: TESLA Liptovský Hrádok n.p., 1977), foto, digitálna úprava: Majo Lukáč/OSTBLOK

Mária Rišková je teoretička umenia.

More stories by

Mária Rišková