NEVIDITEĽNÁ KRAJINA by

by 11. 9. 2012

Zahorian&co Gallery za svoju relatívne krátku existenciu na scéne odprezentovala viacerých etablovaných autorov českej a slovenskej scény a vsádza na overenú kartu, ale aj na mladých autorov. Práve nim je venovaná aktuálna výstava Exhibition two. Trojuholník autorov rozohráva akúsi šachovú partiu, v ktorej je síce všetko na pohľad čierno-biele.

Vladimír Houdek (1984), absolvent ateliéru Vladimíra Skrepla Malba II, sa v krátkom čase od skončenia štúdií na AVU stal laureátom Ceny kritiky pre mladú maľbu za rok 2010. Houdek je jedným z mála mladších autorov verných maľbe, ktorý nepodniká výlety do iných druhov médií. V tejto trojhre sa Houdek prezentuje veľkoformátovým plátnom z najnovšej série Dauhaus s názvom Marionette (2012) a troma menšími formátmi (Orient II, Bez názvu, Úsvit, všetky 2012). V jeho tvorbe neopúšťa svojuustálenú farebnú paletu v odtieňoch čiernej, sivej a bielej a pozornosť venuje najmä geometrickým vzťahom. Naznačuje isté dadaistické reminiscencie a pripomína slávne čierno-biele filmy Mana Raya, Vikinga Eggelinga či René Claira.

Diela Juraja Kollára (1981) boli prezentované už na prvej výstave pri zrode tejto galérie. Odchovanec Daniela Fischera z VŠVU a Zdeňka Berana z AVU v Prahe získal v roku 2010 prvú cenu Nadácie VÚB v súťaži Maľba. Kollár pracuje s prísne určenou štruktúrou. Princíp mriežky sa stal neoddeliteľnou a charakteristickou črtou jeho tvorby. Sieť sa stáva námetom i médiom. Sieťová štruktúra je súčasťou pastóznej hmoty pigmentu, alebo autor vytvára skladačky z malých štvorcových plôch, ktoré spája do jedného kompaktného celku. Takýmto spôsobom vzniklo aj dielo Tanier (2010).

Tretím autorom je sochár Štefan Papčo (1983), absolvent ateliéru Socha a priestor Jozefa Jankoviča. Obidve vystavené diela odkazujú na jeho osobnú skúsenosť s vnímaním krajiny z pohľadu autorahorolezca. Objekt Vysoká oblačnosť (2012), ktorého konštrukciu tvorí železný podstavec a na ňom umiestnený betónový panel, je príťažlivý svojím pragmatickým, no zároveň poetickým minimalizmom. Objekt Arena Reload (2009) je modelom fiktívneho priestoru, ktorý kumuluje kľúčové pasáže jeho horolezeckých expedícií. Objekt na rozmedzí sochy a nových médií je osadený do schémy diela Donalda Judda a pozostáva z 3D modelov získaných prostredníctvom fotogrametrie. Aréna odkazuje na viaceré špecifické trasy lezeckého prostredia, jeho socio-psychologické skúmanie a osobnú kontempláciu v špecifickom extrémnom prostredí.

Koreláciou všetkých diel je na prvý pohľad explicitná jednotná farebná paleta, zúžená na skúmanie problematických vzťahov čiernej a bielej, no zároveň každé z diel skúma rôzne druhy vzťahov z rôznych kontextov.

Pohľad do inštalácie výstavy Exhibition Two; naľavo: ŠTEFAN PAPČO, Arena Reload, 2009, kombinovaná technika, 7 × (101 × 23 × 78 cm) napravo: JURAJ KOLLÁR, Tanier, 2010, olej na plátne, 240 × 180cm. Foto: Kristína Vavreková.

Martina Ivičič

More stories by

Martina Ivičič