Trivjednom by

by 11. 9. 2012

TRIVJEDNOM je ateliér autorského dizajnu, ktorého vznik podnietilo spoločné zázemie troch autoriek v ateliéri produkt dizajnu u prof. Františka Buriana VŠVU v Bratislave. Najprv priateľské a následne aj profesionálnych väzby odbornej asistentky Sylvie Jokelovej a (v tej dobe ešte študentiek) Ľubice Segečovej a Silvie Lovasovej postupne formovali nápad vytvoriť tvorivý tím. Idea pracovať v kolektíve vyplynula prirodzene z potreby realizovať sa v oblasti produktového dizajnu aj po absolvovaní školy. Impulzom vzniku ateliéru bol i spoločne zdieľaný názor na dizajn. Hoci každá z autoriek má odlišný prístup k tvorbe, existujú problémy, ako aj ich riešenia, ktoré sú pre ne témami na diskusiu a ktoré rezonujú v spoločných projektoch. V originálnych dizajnoch vychádzajú trivjednom z lokálnych špecifík slovenského prostredia, a to nielen po formálnej stránke, ale komentujú aj celkovú situáciu na slovenskom trhu s dizajnom.

Ateliér trivjednom bol založený v roku 2011 na Pražskej 11 v Bratislave ako profesionálny pracovný priestor, ktorý autorkám poskytuje technické zázemie pre realizáciu rôznych projektov, no súčasne odhaľuje publiku proces dizajnérskej tvorby. Cieľom občianskeho združenia trivjednom je zvyšovanie povedomia verejnosti o súčasnom dizajne, jeho tvorbe, tvorcoch, podobách a možnostiach. Predmetom výskumu je dizajn a jeho úloha v spoločnosti s ohľadom na špecifiká slovenského teritória.

Prvá spoločná výstava v rámci Dizajnvíkendu 2011 s názvom len do vypredania zásob bola predstavená v showroome Konsepti – medzinárodnej predajnej siete so svetovým dizajnom. Pod jednotným konceptom trivjednom predstavili svoje individuálne kolekcie s vlastnou stratégiou prezentácie a komunikácie s divákom. Výstava my vám vy nám bola už skutočne spoločným projektom. V priebehu diskusií sa sformoval základný koncept a následne produkt, ktorý bol nositeľom myšlienky. Ambíciou bolo nadviazať komunikáciu s verejnosťou projektom, ktorý aktivizuje samotných divákov. V priestoroch galérie Satelit autorky nainštalovali 18 kusov rovnakých lámp, ktoré boli voľne k dispozícii návštevníkom galérie. Primárne išlo o spätnú väzbu užívateľa, ktorý mal na pripravený terčík pod lampou napísať, prečo si lampu berie. Istým spôsobom to bola aj ironická akcia, trivjednom chceli nejakým spôsobom dostať slovenský dizajn do domácností.

Koncom roka trivjednom pripravujú Moneyfest (čítaj Manifest) s podtitulom Zoberte vaše peniaze na náš festival. Pôjde o predvianočný predaj produktov z tvorby ateliéru.

TRIVJEDNOM, prvý spoločný produkt (séria deviatich oceneni), 2011, Repka Golfcup, foto: Katarína Bell.

Mária Nepšinská je teoretička dizajnu a dizajnérka šperku.

More stories by

Mária Nepšinská