Anton Podstraský SYNÁČIK ULICE by

by 11. 12. 2012

Anton Podstraský síce rád fotografoval dynamiku života, ale pre dejiny fotografie sú azda dôležitejšie jeho záznamy skleslosti, nevládnosti, osobnej aj spoločenskej odovzdanosti a nehybnosti. Málokto tak ako on predviedol reálny obraz „reálneho“ socializmu v záverečnej fáze jeho existencie. Avšak jeho obrazy „pozastaveného bytia“ sú znepokojivé nielen preto, že sa týkajú už zaniknutej historickej epochy. Podstraský vyhľadával prostredia z hľadiska výkonu profesie nanajvýš rizikové. Je známe, že ho mnohokrát zbili alebo mu zničili fotografickú výbavu. Napriek tomu sa vytrvalo do tohto prostredia vracal. V televíznom dokumente, ktorý mu bol venovaný, sa vyjadril: „Tá najväčšia ľudská spodina, odpad, má niečo do seba. (…) V tom je to tiež fantastické, že v tej chudobe, v tých podmienkach, v tom prostredí, tam je väčšia možnosť vzniku umenia.“ Trochu nečakané vyjadrenie od človeka, ktorý sa nechcel vyliečiť z alkoholizmu a sťažoval si vlastnú pozemskú existenciu, ako len mohol a vládal. Nebol vojnovým fotoreportérom, ale napriek tomu akoby sa stále pohyboval v bojovej zóne. Azda žiadny slovenský fotograf sa tak často nedotýkal samotného dna ľudskej existencie ako Anton Podstraský. Pri zbežnom prezeraní jeho fotografií si môžeme s uľahčením pomyslieť, že sa nás, chvalabohu, tieto obrazy porúch a úpadku priamo nedotýkajú. Ak sa však zahľadíme pozorne, vidíme, že sa nám autor prihovára: toto som ja aj vy, takto skutočne vyzerá naša existencia.

Anton Podstraský sa narodil v roku 1939 v Pružine. Študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Štrnásť rokov pôsobil ako fotograf Filmových ateliérov na bratislavskej Kolibe. Svoje fotografie publikoval v redakciách denníkov a týždenníkov až do polovice 90. rokov. Zomrel po hospitalizácii 21. augusta 2007 v Bratislave.

ANTON PODSTRASKÝ, fotografie zo 70.–80. rokov 20. storočia. Courtesy M. Miklasa a Galérie Photoport.

Aurel Hrabušický – úryvok textu z pripravovanej monografie.

More stories by

Aurel Hrabušicky