BARBORA KLEINHAMPLOVÁ

11. 12. 2012

Výstava a instalace Míč je ztracen Barbory Kleinhamplové se vyznačuje vizuální čistotou a symbolickou saturovaností. Ústřední roli hraje video, nicméně již způsob, jakým Kleinhamplová pojímá obě místnosti galerie 35M2, předznamenává jeho obsah. Video samotné je umístěno v zadní místnosti, zatímco v té přední jsou do komínku srovnané obálky obsahující vytištěnou Google navigaci, jež charakteristicky zaznamenává trasu pro pěší sice dlouhou 24 hodin a 129 kilometrů, ale bezcílnou, protože na jejím začátku se ztrácí to klíčové: míč. Jde totiž o navigaci po pravidlech golfu, lépe řečeno po jejich kusech, zbavených smysluplného rámce. Golf – zdroj symbolického materiálu samotného videa – vnímaný jako sport vyšších tříd a součást blazeovaného životního stylu je v mnoha ohledech jednoduché, protože na asociace a konotace bohaté téma. Proto je zároveň i nebezpečné, může svádět k laciným metaforám a přirovnáním. Kleinhamplové naštěstí slouží zažité konotace jen jako výchozí komunikační prostředek, a to nikoli ke kritice, nýbrž k rozehrání vlastní hry. Prostor golfového resortu je pro ni místem naprostého odstřižení od zbylého světa, vydezinfikovaného od všeho, co se nepodřizuje pravidelnosti, preciznosti, ale také zjevné arbitrárnosti golfové hry, jejíž pravidla, předčítaná počítačem generovaným hlasem, vymezují hřiště jako svébytný prostor. Ženská postava ve videu spouští odpálením dýmovnice surrealistickou řadu asociací, která ale nevede ke znečištění optické hygieny golfového klubu, spíše zdůrazňuje jeho snové bezčasí. Vše se předklá-dá v esteticky čistých obrazech, které jsou komponované jako vizuální hieroglyfy. Golfová hra je nahrazena jinou, na první pohled snad radostnější hrou. Ta sice přináší rozvrat do strnulého světa, je však poznamenán marností vyvolávající melancholii: ženská postava, jakýsi symbolický protipól „mužské hry“, se nikdy nedostane z travnatého povrchu hřiště, tedy – slovy golfových pravidel – „veškeré plochy uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem“.

BARBORA KLEINHAMPLOVÁ, Míč je ztracen, 2012, film, 10 min., video still, foto: archiv autorky.

Jakub Bulvas

Find more stories

Archiv