ČASOPIS K by

by 11. 12. 2012

Lýdia Pribišová: Ako vznikol časopis K, kto stojí za jeho vznikom?

Lucia Gavulová: Vznik časopisu bol spoločnou myšlienkou Filipa Vanča a mňa, priebežne sme o nej diskutovali asi od roku 2009. Situácia sa vykryštalizovala koncom minulého roka (2011), kedy Filip prišiel s konkrétnou víziou jeho podoby a koncipovania, ktorá sa mi zdala veľmi vhodná. Následne sme sa odhodlali k osloveniu redakčného okruhu a k realizácii prvého čísla.

LP: Aké je jeho obsahové zameranie, aké má ambície, čo nové prináša do slovenského prostredia?

LG: Obsah je v rukách editorov každého čísla, nie je vopred určený témou. Editorstvo jednotlivých čísel je „putovné“, časopis nemá šéfredaktora. Každý by však mal písať o aktuálnych problémoch v rámci súčasného umenia, jeho reflexie a diskurzu. Má ambíciu byť kritický a prinášať do slovenského prostredia nový spôsob písania – osobný a emotívny, subjektívny a priamy.

LP: V redakčnom okruhu (Július Barczi, Fedor Blaščák, Petra Feriancová, Lucia Ga- vulová, Lucia Gregorová-Stachová, Daniel Grúň, Dorota Kenderová, Mira Keratová, Jaro Varga, Filip Vančo) je viac než tretina umelcov. Prinesú podľa teba odlišný pohľad ako teoretici umenia?

LG: Uvidíme.

Lýdia Pribišová

More stories by

Lýdia Pribišová