CHRISTIAN JANKOWSKI by

by 11. 12. 2012

Vojnovou korisťou je história vojny písaná víťazom. V našom médiami ovládanom svete je rovnako vytváraná a prepisovaná bloggermi, konšpiračnými teoretikmi, a očividne i „liberálnou tlačou“. Na výstave Discourse News Christian Jankowski zosmiešňuje úlohu týchto komentátorov. Výstava pozostáva z dvoch videí – jedno je vystavené na monitore visiacom nad hlavami návštevníkov vo vstupnej hale, druhé projektované v menšej zadnej miestnosti, vzdialeného od inštalácie v hlavnom galerijnom priestore, a záberu z jedného videa nainštalovaného na konci chodby. Výstava zahŕňa i neónový nápis umiestnený na recepcii. Nápis kopíruje čmáranicu a poznámku z galerijnej knihy návštev. Znie: „Prestaňte ma prosím nudiť k smrti.“

Ako vstupujeme, monitor nad našimi hlavami predstavuje falošné správy o Jankowskeho tvorbe. Inštalácia pozostáva zo 100 správ vo fľašiach rozptýlených po podlahe. Každá správa vo fľaši je zapečatená voskom a preto, aspoň pre túto chvíľu, nečitateľná. Umeleckí kritici boli vyzvaní, aby výstavu bez jej zhliadnutia recenzovali a svoje texty vložili do fľaše podľa ich výberu. Celý tento proces bol aktom sebaparódie. Inštalácia zaberá väčšinu fyzického priestoru, avšak gros výstavy pozostáva z pseudodokumentárneho filmu projektovaného v zadnej časti galérie. Na zámerne nízkej úrovni zachytáva film škľabiaceho sa umelca a jeho pracovnú skupinu, ako si s páskami na očiach prezerajú pamiatky Dubaja, povýšenecky znevažujú hendikepovaných a urážajú úprimne zvedavých miestnych obyvateľov.

Jadrom Jankowskeho odkazu je, že spravodajstvo, ako i všetky zdieľané znalosti sú pochybného pôvodu. Všetky spravodajské vysielania stelesňujú teóriu relativity: v podstate každá reportáž môže, ale aj nemusí byť dôveryhodná – jej vierohodnosť je čisto subjektívna a naivná. Sám umelec môže byť v tomto čísle Flash Artu vychválený, avšak v nasledujúcom bude zavrhnutý. Spoľahlivá pravda neexistuje… alebo áno?

CHRISTIAN JANKOWSKI, Discourse News, 2012, video na LCD obrazovke, 5:45 min, S láskavým povolením umelca a galérie Friedrich Petzel, New York.

Christopher Hart Chambers

More stories by

Christopher Hart Chambers