POHYB NA MÍSTĚ by

by 11. 12. 2012

Akce Pohyb na místě, kurátorovaná Viktorem Čechem, měla za cíl propojit světy tanečníků a vizuálních umělců. Zúčastnili se jí vizuální umělci Jakub Jurásek, Janek Rous, Vojtěch Fröhlich, Petr Hudeček, Petr Krátký, Daniela Baráčková, Viktor Takáč a Michal Pěchouček, Johana Střížková, Aleš Čermák, Ester Geislerová a Pavel Jestřáb a za taneční svět Dora Hoštová.

Obě kreativní odvětví mají několik styčných ploch, ale také stejně mnoho zásadních rozdílů, které jsou determinovány často odlišnými formálními východisky. Organizátoři akce si však všimli určité sounáležitosti oborů v řešení podobných témat a užívání analogických technik, která je přiměla k tomu, aby tyto dva výrazy lidské kreativity nechali společně obývat jeden prostor a jednu situaci. Většina zúčastněných vizuálních umělců měla navíc nějakou zkušenost s pohybem anebo vztah k pohybové kultuře obecně. Vizuální umělci však většinou pokládají výrazové prostředky taneční scény za příliš bezprostřední, subjektivně expresivní a „zažitě řemeslné“, zatímco vizuální scéna je tanečníky vnímána jako autonomní myšlenkový systém, který ve své komplexnosti odmítá přímé navázání na tělesnou a smyslovou zkušenost. Tyto výtky se pak týkají především konceptuálních přístupů ve vizuálním umění. Současný tanec však sdílí s některými performancemi a happeningy výtvarných umělců podobná tvůrčí východiska, například intervenci do veřejného prostoru. Projekt Pohyb na místě je výzvou, která se snaží tento typ vztahu pozměnit skrze rovnocenný dialog tanečního a výtvarného umění v médiu videa, ale rovněž dialog současného umění s divákem. Pro účely akce ideálně posloužil členitý prostor bývalé trafostanice, nabízející škálu možností instalace i reakce na prostředí, v němž se projekt odehrál.

 ESTER GEISLEROVÁ, Taneček, 2008, 3:22 min, foto: archiv autorky;

PAVEL JESTŘÁB, Hranice, 2011, video, smyčka, foto: archiv autora;

JAKUB JURÁSEK, Ten co se drží za patu, 2011, video, 1:35 min, foto: archiv autora.

Magdalena Rajlichová

More stories by

Magdalena Rajlichová