ČASOPIS X by

by 11. 6. 2013

O tom, že fascinácia kresbou môže viesť až k zrodu nového časopisu, svedčí nový projekt, ktorý sa už čoskoro objaví na našom trhu. Autormi konceptu a zároveň i redakciou sú Slávka Ondrušová a Milan Vagač, absolventi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Poznávacou značkou, logom a zároveň pomenovaním časopisu je písmeno X, resp. dve prekrížené línie predstavujúce jednu z najzákladnejších kresieb a symbol kresby ako takej.

Štvrťročník venovaný súčasnej kresbe má ambíciu vyplniť medzeru v odbornom zázemí kresby na Slovensku a vytvárať prehľad o aktuálnom dianí v danej problematike nie len v slovenskom výtvarnom umení. Každé číslo bude zamerané na konkrétnu problematiku súvisiacu s kresbou a jej presahmi. Navyše bude vychádzať i v anglickej jazykovej mutácii, čím bude schopný rozšíriť svoje pôsobenie a povedomie o kresbe na Slovensku aj v blízkom okolí.

Časopis príjemne prekvapí svojím formátom a minimalistickým grafickým vizuálom. Obálka bude mať funkciu akéhosi foldra, v ktorom bude vložená textová časť zviazaná väzbou (obsahujúca Úvod, Eseje, Rozhovor, Aktuality) a obrazová časť vo forme voľných listov s jednotlivými reprodukciami.

V úvodnom čísle nájdete článok Dany Doricovej Kresba na Slovensku v 2. Polovici 20. storočia, zatiaľ nepublikovaný text Vladimíra Kokoliu Pohled na kresbu a rozhovor so Svätoplukom Mikytom. Vizuálna časť predstaví práce šiestich slovenských autorov rôznej generácie a s rôznymi prístupmi ku kresbe: Juraja Gábora, Luciu Mičíkovú, Moniku Pascoe Mikyškovú, Máriu Čorejovú, Svätopluka Mikytu a Emöke Vargovú.

Ak vás Časopis X zaujal, neprehliadnite blog http://casopix.blogspot.sk/, dopĺňajúci tlačenú verziu periodika. Nájdete tu okrem iného aj krátke fotoreporty o aktuálnom dianí na scéne

Časopis X, Slávka Ondrušová, Milan Vagač, Neon, 2013, foto: archív autorov.

Alexandra Niczová

More stories by

Alexandra Niczová