LUKÁŠ MACHALICKÝ by

by 11. 6. 2013

V liberecké galerii Die Aktualität des Schönen… se v polovině března prezentoval Lukáš Machalický (*1984) s instalací Raut. Autor zve návštěvníky na událost, která může být zakončením jakési pomyslné akce a hosté vernisáže se občerstvují jednohubkami, připíjejí vínem a pohybují se prostorem instalace. Ta se skládá ze servírovacích stolků, na jejichž deskách jsou pečlivě vyrovnány stohy kancelářského papíru. Desky stolu, stylově zakryté bílým ubrusem, ovšem představují nakloněnou rovinu, na které ve „zmrazeném“ pohybu leží listy papíru, popírající tak zákon gravitace. Mezi stolky postávají také figury, symbolicky naznačené pouze v liniích. Tvoří je v ostrých úhlech spojené vodováhy, symboly pravoúhlých, rovnoběžných vztahů. Hlavní z nich je opřena o kancelářské spisové desky se vzorem mramoru, a určuje tak základní vychýlenost celé „postavy“. Na jedné ze stěn galerie visí černobílá vlajka, jejíž vzor je identicky mramorový a dodává prostoru charakter korporátní identity. Dalším prvkem instalace je mapa se stejným mramorovým vzorem, otočená rubem vzhůru a levitující nad podlahou galerie. Stejný vzor najdeme i na krátkém, zdánlivě statickém videu, kde se tento grafický prvek pozvolna bortí a přetváří do nových struktur. Opakující se motiv spisových desek se vzorem mramoru můžeme tedy považovat za klíč k instalaci. Machalický užívá tento element představující určité kvantum informací jako základní stavební prvek. Prostor, který takto buduje, je ovšem jaksi pokřivený, vychýlený, pravděpodobně stejně jako informace ve spisu obsažené. Návštěvník se ocitá v blízkosti dobře známých motivů, které ale vytvářejí zcela odlišnou realitu.

Lukáš Machlický se, podobně jako v některých svých předchozích pracích (např. instalace Sebrané spisy), věnuje tématu vztahu informací a osobní nebo kolektivní paměti, kterou tyto informace formují a „vytvářejí“ tak naši realitu. Na výstavě se díky modifikaci rozměru a informační hodnoty základního stavebního prvku dostává divák k odlišné společnosti, která představuje autorem nastavené zrcadlo naší „vyvážené“ realitě.

Pohled do instalace výstavy Raut, mixed media, rozměry variabilní, foto: Tomáš Souček.

Roman Dobeš

More stories by

Roman Dobeš