NEZÁVISLÝ VÝSTAVNÝ PRIESTOR OKK ZORKY LEDNÁROVEJ ZÍSKAL OCENENIE MESTA BERLÍN by

by 11. 6. 2013

Po dvoch rokoch aktívnej práce a vyjednávania iniciátorov združenia Sieť otvorených berlínskych galérií a iniciatív (Netzwerk freier Berliner Projekträume und -initiativen) sa mení kultúrno-politický obraz Berlína. To sa podarilo dosiahnuť spoločným kultúrno-politickým nastavením berlínskych otvorených iniciatív a umeleckých priestorov. V Berlíne je ich okolo 150, oživujú mestskú umeleckú scénu, najmä zapájaním sa do politických debát, a dopĺňajú ju svojou rozmanitosťou a presahom do rôznych oblastí. Zo 150 priestorov a iniciatív sa 93 prihlásilo do súťaže o finančnú podporu v celkovej hodnote 210 000 eur, pričom jednotlivé projekty mali šancu získať každý až 30 000 eur.

Medzi vybrané projekty sa dostali tieto: Art Laboratory Berlin, berlinerpool, General Public, OKK (Organ kritischer Kunst/Orgán kritického umenia), SAVVY Contemporary e. V., Schinkel Pavillon/Pavilón Schinkel a WestGermany – Büro für postmoderne Kommunikation/Kancelária postmodernej komunikácie. 27. februára 2013 sa uskutočnilo netypické udeľovanie cien – okružná jazda autobusom do priestorov a galérií, ktorým sa podarilo získať ocenenie vo forme finančnej podpory. André Schmitz, štátny tajomník pre kultúru v Berlíne, 1 pozval na vyhliadkovú jazdu mestom iniciátorov projektov, vedúcich rôznych kultúrnych zariadení, novinárov a zúčastnilo sa aj zopár poslancov.

Turné začalo v berlínskej štvrti Wedding v priestoroch OKK – Orgánu kritického umenia, ktorý je súčasťou umelcami organizovanej tzv. „Kolónie Wedding“. V čase prehliadky sa konala výstava a preformance Lisy Glauer s názvom „… neskôr postaví atómové lode – materské mlieko ako materiál a vyjadrenie v umení“. OKK (Organ kritischer Kunst/ Orgán kritického umenia)

OKK hľadá medziodborové umelecké a mediálne aktivity na podporu občianskej autonómnej spoločnosti. Vytvára dialóg, ktorý je orientovaný proti reakcionárskym tendenciám v štáte a spoločnosti. Snaží sa vytvoriť platformu na výmenu názorov v politike, nielen na úrovni mestských štvrtí, ale i na národnej či nadnárodnej úrovni. Túto sieť chce ďalej prezentovať verejnosti. K jadru skupiny patria: umelec a aktivista Pablo Hermann, slovenská umelkyňa Zorka Lednárová a umelec Juan Pablo Diaz. Od založenia OKK v roku 2007 priestor využili umelci z rôznych kútov sveta na organizáciu viac ako 50 výstav a kultúrnych podujatí.

Platforma zahŕňa niekoľko stoviek umelcov, teoretikov umenia, aktivistov a rôznych skupín a kolektívov na lokálnej, ale aj medzinárodnej úrovni.

Z Bratislavy pochádzajúca umelkyňa a kurátorka Zorka Lednárová predstavila v OKK množstvo slovenských umelcov a ich postoje. Prvou z nich bola Dorota Kenderová. Richard Barger, Miro Kohút, Matúš Priehyba, Lenka Rajčanová a Ingrid Višňovská vyvolali veľký záujem publika svojimi prácami na výstave Introspektive, ktorá bola súčasťou festivalu „Kolónia Wedding“ zameraného na medzinárodné umenie médií a hudby.

1 Štátny tajomník spolkového kraja Berlín

INGRID VIŠNOVSKÁ, Bye Buy, inštalácia, 2008 , foto: Pablo Herrman.

Otto Karl Kamal

More stories by

Otto Karl Kamal