SIVÁ ZÓNA by

by 11. 6. 2013

V galérii Krokus vystavujú spoločne na výstave Sivá zóna traja umelci – rumunský autor Mihut Boscu Kafchin, maďarský fotograf Peter Puklus a slovensko-česká sochárka Pavla Sceranková. Hosťujúcou kurátorkou je Zita Sárvári.

Názov má implikovať neurčitý, nevyjasnený priestor stierania hraníc a protofázy významov. Hoci v tlačovej správe sa ako bod stretu jednotlivých autorov zdôrazňuje práca s nájdeným predmetom ako princípom tvorby, spoločný menovateľ sa dá vidieť aj inde. Mohlo by to byť práve vývojové štádium významov diel, v ktorých autori ukončili proces ich vzniku. Týmto štádiom je moment, kedy zmysel ešte nie je jasne stanovený, sformulovaný do verbálne vyjadriteľnej myšlienky. Na rozdiel od verbalizovanej myšlienky tieto diela ponúkajú divákovi zvláštnu príležitosť pochopiť ich význam formou komplexného „vhľadu“. Pavla Sceranková, mimochodom jedna z najzaujímavejších a najkoncepčnejších slovenských umelkýň, pracuje s motívmi ako pamäť, sny a fantázia, ale popritom tematizuje aj dejiny umenia (najmä moderného sochárstva), otázky statiky a kinetiky, a to všetko v rámci práce s rodinnou históriou. V tomto prípade ide o zakomponovanie porcelánových figúrok po starých rodičoch do autorkiných drobných objektov. Peter Puklus, zasadzujúc fotografiu do intermediálnych vzťahov, načrtáva tiež veľmi široký oblúk tém: od odkazov na americký minimalizmus, cez problém vzťahu originálu a kópie, prípadne reality a jej obrazu, až po úlohu diváka ako spolutvorcu diela. Milým a vtipným prekvapením je aj práca Mihuta Boscu Kafchina, ktorý zrejme čerpal z tradície dadaizmu a vytvoril prácu Figurative sport, kde manipuláciou s readymadeom naskicoval „existenciu nemožného športu“. 1 Tenisové rakety a loptičky ožili excentrickým životom, aby zabránili prípadným pokusom o použitie. Azda žiaden návštevník sa pri pohľade na toto dielo nezdrží pomyslenia na Júliusa Kollera a jeho tenisovo-pingpongové variácie.

1 Citované podľa tlačovej správy.

Záber z výstavy Grey Zone, Mihut Boscu Kafchin, „Figurative sport“, foto: Boris Németh.

Alexandra Tamásová

More stories by

Alexandra Tamásová