URBAN HUNTER, MARTINKA BOBRÍKOVÁ A OSCAR DE CARMEN by

by 11. 6. 2013

 

Diktát konzumnej spoločnosti a s ním spojený existenčný mód „mať“ v posledných desaťročiach určuje naše myslenie, cítenie a jednanie. Konzumentarizmus naplno podporuje v človeku egoizmus, chce mať čo najviac, pričom nehľadí na škody, ktoré pácha na sebe, svojich blízkych a na prírode. A práve skúmanie správania dnešnej konzumnej spoločnosti je ťažiskom tvorby slovensko-španielskej umeleckej dvojice Martinka Bobríková a Oscar de Carmen, absolventov Universidad de la Laguna, Facultad de Bellas Artes, Tenerife v Španielsku.

Ich tvorba sa pohybuje na pomedzí umenia a sociálneho aktivizmu. Dvojica sa snaží prostredníctvom svojich obrazových a zvukových inštalácií zaujať kritické stanovisko a poukazovať na súčasného človeka „hommo consumens“.

V Nitrianskej galérií sa predstavili projektom Urban Hunter, ktorý vznikol ako výsledok výskumu spoločnosti nezmyselne plytvajúcej ešte použiteľnými potravinami. Bobríková a de Carmen, ktorí aj v reálnom živote praktizujú dumbster diving (v západnom svete známe hnutie potápači v kontajneroch), sa sami stavajú do pozície mestských lovcov – predátorov, zberačov a hľadačov pokladov. Denne prehľadávajú katalogizujú a konzumujú nájdené potraviny z odpadkových košov. Snažia sa reinterpretovať zberačov, hľadačov a konzumentov odpadkov, nielen tých súčasných, ako lovcov či hľadačov pokladov.

Tému „mestských lovcov“ interpretujú po vizuálnej stránke pomocou kópií fragmentov známych diel z výtvarného umenia, hudby a literatúry, už podľa názvu korešpondujúcich so zvolenými pojmami zberačov (Zberači klasov od Jean-Francoisa Milleta a Košík ovocia od Caravaggia), hľadačov pokladov (pirátsky román Ostrov pokladov od Roberta Louisa Stevensona), a lovcov (romantická opera Der Freischütz od Carla Mariu von Webera).

Autori dávajú do kontrastu umelecké diela – artefakty z minulosti zhmotnené ako xeroxové kópie (v prípade diela der Freischütz Carla Mariu von Webera ako DVD), ktoré spájajú tému lovca, zberača, hľadača pokladov s dnešným človekom – lovcom, zberačom či hľadačom pokladov. Ten je v tomto prípade zastúpený samotnými autormi vďaka subjektívnej interpretácii zvolenej témy pomocou nahovorených komentárov k jed- notlivým dielam. Škoda však zmätočne pôsobiacich a ťažko zrozumiteľných audiokomentárov nahovorených v jazykových mutáciách anglicko-slovenskej a španielsko-anglickej, ktoré boli navyše pustené na spôsob simultánneho prekladu.

MARTINKA BOBRÍKOVÁ a OSCAR DE CARMEN, 2012, Urban Hunter, apropriované dielo, xeroxové kópie, 3267 × 2100 mm, zvuk, 1min 33 sek., foto: archív autorov.

Alexandra Niczová

More stories by

Alexandra Niczová