ZÁNIK…WANNIECK GALLERY by

by 11. 6. 2013

Se slovem zánik se v přírodě nabízí i jeho přirozený protipól, tedy vznik, zrod… Ne tak v galerijním provozu Čech a Moravy. Wannieck Gallery v moravské metropoli Brně je toho bohužel, ale zcela symptomaticky současným příkladem. Smutnou účelovou záminkou pro její likvidaci se stalo to, že majitel galerie pan Miroslav Lekeš se o dva měsíce opozdil s platbou nájmu (cca 400 tisíc, které však po výzvě okamžitě zaplatil; přitom nikoho nezajímalo, že za dobu existence galerie uhradil nájem v celkové výši 11 miliónů korun) společnosti Jižní centrum Brno, a. s., jež „mimochodem“ je, či byla, mnohými svými členy napojena na magistrát města Brna, ale i na současného českého ministra spravedlnosti Petra Blažka. Do úsilí o záchranu této na našem území zcela výjimečné galerie se zapojilo mnoho našich umělců, teoretiků, ale i obecně lidí z „živé“ kultury. Marně, arogance a ekonomicko-politické zájmy v Brně tuto kulturní snahu snadno a s gustem i falešným ubezpečováním „převálcovaly“. Má osobní snaha komunikovat na toto téma s primátorem města Brna Romanem Onderkou rovněž ztroskotala, jak mi ostatně všichni předpovídali. Jemu a dalším „našim“ magistrátním úředníkům bylo zcela zbytečné vysvětlovat postavení galerie, jež vlastní jedinečné obsáhlé sbírky současného umění, které jsou přitom v České republice zcela ojedinělé! Marně jsme dokládali nezastupitelnou funkci Wannieck Gallery například i v souvislosti s nefungováním Národní galerie v Praze za posledních 15 až 20 let. Brno tímto vědomě a účelově rezignovalo na svou jedinečnost v rámci celé naší republiky.

Pozn. red.: text vznikl 2.4.2013, v době, kdy se galerie uzavřela a balila své sbírky k přestěhování. Od 2.5.2013 byla galerie znovu na stejné adrese otevřena. Miroslav Lekeš podepsal se zástupci Jižního centra novou smlouvu na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Smlouva také zahrnuje povinnou kauci ve výši ročního nájemného (cca 1,9 milionů korun), jež musí galerie složit předem.

Jiří David

More stories by

Jiří David