STRATEGICKÝ PLÁN PRAHY A UMĚLECKÉ INICIATIVY VE VEŘEJNÉM PROSTORU by

by 11. 9. 2013

Praze chybí konsensus o tom, čeho chce město dosáhnout a proč. Vize, která by vytyčila priority, kam při současných technologických změnách, rozvoji znalostních ekonomik a predikované ekonomické reality směřuje. Ze strany města a městských částí, ale i občanských sdružení a iniciativ, které ve městě působí, chybí cílená koordinace energie a aktivit– strategie. Na konci letošního května schválila Rada hl. m. Prahy aktualizaci Strategického plánu Prahy. Cílem tohoto dokumentu, který vzniká souběžně s přípravou nového územního plánu na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM) je tuto novou vizi vytvořit. Do prací na něm jsou pravidelně zapojováni zástupci organizací a odborníci ze soukromého i veřejného sektoru. V současné době probíhá analytická část strategie, definování klíčových problémů a silných stránek. V průběhu podzimu začne vznikat celková vize města a budou určeny prioritní rozvojové osy. Plán by měl být zpracován do konce roku 2013, následné projednání a schválení dokumentu politickou reprezentací se předpokládá do poloviny příštího roku. V současnosti se můžete o strategickém plánu a činnosti ÚRM dozvědět na diskuzích a akcích, které proběhnou od poloviny září na Smetanově nábřeží. ÚRM zde ve spolupráci s iniciativou Auto*mat a Magistrátem hl. m. Prahy pořádá Nábřeží žije. Více informací o činnosti ÚRM a kampani Ladíme Prahu naleznete na www.ladimeprahu.cz a www.nabrezizije.cz.

Lucie Stejskalová

More stories by

Lucie Stejskalová