BOLSHE SVETA / MORE LIGHTS / VIAC SVETLA. 5. MOSKOVSKÉ BIENÁLE by

by 11. 10. 2013

Kurátorka Catherine de Zegher predstavuje svoje plány pre tohtoročné bienále, ktoré sa bude konať vo výstavnej sáleManege Central.

Lucy Rees: Môžete nám predstaviť váš kurátorský rámec?

Catherine de Zegher: Verím, že je potrebné odpútať sa od konvenčného, tematicky ukotveného prístupu prítomného na rôznych bienále a umožniť materializáciu myšlienok prostredníctvom priamej spolupráce s umelcami a predstaviť tak spôsob, akým premýšľajú a tvoria v stále nezávislejšom svete. Chcem byť inovatívna! Názov bienále Bolshe Sveta / Viac svetla chce podporiť informovanú debatu a postupy na rozhraní, kde sa spoluvytvárajú a kreujú rozdielne koncepty priestoru a času – ako i myšlienkové systémy a senzibilita. Stále sa zrýchľujúci a homogénnejší svetový čas tikajúci v rytme neoliberálneho kapitalizmu zapríčinil, že priestor sa postupne zmenšuje. Umelci poukazujú na naliehavú potrebu zapojiť v rámci tohto sveta iný druh pohybu. Pomalší čas a pozornosť podmieňuje vnímavosť a zmenu – predpoklad, ktorý je nevyhnutnou súčasťou umenia a estetiky. Títo umelci prostredníctvom zamerania sa na každodenné rutiny a zvyky, v čase, ktorý je súčasný, niekedy intímny a domácky, týkajúci sa nášho bezprostredného prostredia, spoločne s divákom existujú v kontinuite medzi minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou. Vďaka takto aktivovanému času vzniká časopriestor ako „tu a teraz“, dotýkajúci sa súčasných socio-politických tém, ktorý prostredníctvom množstva umeleckých praxí predstavuje nové myšlienkové vzorce.

LR: V súvislosti s bienále, ako i s možnou moskovskou reakciou, kde je nedávna história umenia koncipovaná na základe kresby a ilustrácie, bolo diskutované vaše silné zázemie v oblasti kresby (ste kurátorkou na oddelení kresby v Múzeu moderného umenia v New Yorku a hlavnou kurátorkou Centra kresby v New Yorku). Môžete sa k tomu vyjadriť?

CdZ: O výstavách premýšľam ako o celku, nie ako o jednotlivých médiách. Rozhodne to ale nezmenšuje môj záujem o kresbu, ktorá bude určite prítomná.

LR: Povedzte mi niečo o súčasnej umeleckej scéne v Moskve. Plánujete zaradiť veľa ruských umelcov?

CdZ: Tak ako vždy, i teraz budem pracovať s umelcami z celého sveta, s dôrazom na umelcov z Ruska, ale aj mimo neho – umelcov staršej, ako i mladšej generácie. Umeleckú scénu v Rusku považujem za veľmi zaujímavú a plnú energie. Je tu prítomná obdivuhodná mladá generácia skúmajúca umenie a spoločnosť veľmi premysleným a inovatívnym spôsobom. Vo svojej práci sa vždy snažím zohľadniť špecifiká a kontext konkrétneho miesta a času.

ALIA SYED, Panopticon Letters: Missive I / Listy z väzenia: List I (záber z videa), 2010– 2013, 22:46 min. S láskavým povolením umelkyne a Talwar, New York;

ASLAN GAISUMOV, Untitled, 2013, zo série Untitled (War), rôzne médiá, variabilné rozmery. S láskavým povolením umelca.

Lucy Rees

More stories by

Lucy Rees