HOSTINA

11. 10. 2013

Preplnené stoly, bohatá výzdoba, slávnostné oblečenie, lákavé vône a rozmanité chute pokrmov a nápojov. Všetko toto evokoval názov výstavy Hostina, od ktorej sa dalo očakávať, že ponúkne rôzne pôžitky a nezvyčajné potešenia. Avšak podľa slov kurátora výstavy Jozefa Kovalčika nemožno slávnostné stolovanie označiť výlučne za synonymum hedonistického uspokojenia zmyslov, v prvom rade by malo ísť o spoločenskú udalosť, stretnutie so známymi alebo nadviazanie nových vzťahov. Takéto príležitosti formujú a oživujú identitu komunity.

Pred Hostinou, prezentovanou 13. Júna 2013 v galérii Art Design Projekt, sa azda všetkým priaznivcom kvalitného dizajnu zbiehali slinky. Doslova metaforická hostina a jej „chody“ – produkty, objekty či diela na tému stolovania – sľubovali rozmanité vizuálne i haptické zážitky. No navzdory očakávaniam výstava nepripomínala klasickú veľkú hostinu. Prekvapivo „chudobný“ slávnostný stôl, na ktorom sa spravidla jedným objektom prezentovali jednotlivci či dizajnérske skupiny z oblasti produktového dizajnu a úžitkových umení, nenaplnil ideu avizovaného interdisciplinárneho výstavného projektu, keďže sa akosi vytratila tvorba grafického dizajnu, vizuálnej komunikácie či textilného a odevného dizajnu. Paletu slávnostného stolovania tvorili originálne, no zainteresovanému publiku známe produkty súčasného dizajnu, skla, šperku a keramiky od nemenej zvučných mien slovenských autorov: trivjednom – Sylvie Jokelovej, Silvie Lovasovej a Ľubice Segečovej, Patrika Illa, Aleksandry Stencel, ALLT – Eleny Bolcekovej a Petra Simoníka, Radky Kovačíkovej, Martina Bu, Lucie Kováčikovej, Patrície Šichmanovej, MEJD – Kataríny Belíčkovej a Štefana Noska, si.li. – Simony Janišovej a Lindy Vikovej. Tento ctižiadostivý projekt bol nakoniec len skupinovou prezentáciou niekoľkých individuálnych realizácií, ktoré sú odrazom situácie v slovenskom dizajne, ako aj v úžitkových disciplínach. Hostina síce demonštrovala súčasné alternatívne pohľady na dizajn, no v našom kultúrnom kontexte si na poriadne dizajnérske „hody“ budeme musieť zrejme ešte počkať.

PATRIK ILLO, karafy Wine Alchimist, 2012, foto: archív Rona.

Mária Hriešik Nepšinská

Find more stories

Archiv