IN THE STUDIO by

by 11. 10. 2013

Čím sa asi líši výsledok od pôvodného zámeru a ako rozoznať hotové umelecké dielo od pôvodnej myšlienky jeho autora? Koľko konceptov a skíc umelec vytvorí, než svoje dielo definitívne dokončí? A ako vyzerá dielo, ktoré nie je hotové, resp. zostane nedokončené? S týmito a s mnohými ďalšími otázkami bude konfrontovaný návštevník výstavy s názvom IN THE STUDIO, ktorá prebieha v priestoroch kunsthalle Athena od 8. do 30. septembra 2013.

Kurátorom je umelecká skupina Daily Laizy Projects a výstava je súčasťou projektu REMAP 4 v spolupráci s Lýdiou Pribišovou, v ktorého rámci sa koná viacero ďalších výstav v aténskej štvrti Keramikos-Metaxourgeio. Táto časť centra mesta, v ktorej žijú najmä emigranti, je síce spustnutá, ale zároveň má veľký potenciál rozvoja.

Na výstave IN THE STUDIO sa predstavilo spolu 41 umelcov z Grécka, ale aj z iných krajín sveta, s pozoruhodným zastúpením slovenských umelcov (Petra Feriancová, Erik Binder, Marek Kvetan, Svätopluk Mikyta, Ilona Németh).

Je zrejmé, že všetky vystavené objekty, a je jedno, či ide o kresby, skice, modely, texty, inštalácie či (ne)dokončené diela tejto rôznorodej zbierky, majú jedno spoločné východisko – ateliér.

Aká je však v čase globalizácie definícia ateliéru? A ako sa s ňou vyrovnáva súčasný umelec? Môže ísť o pár metrov štvorcových, alebo o počítač, oba pre umelcov spĺňajú funkciu ateliéru, ktorý je priestorom pre umeleckú tvorbu. A umelci sa pýtajú a skúmajú sociálne, (bio)politické a ekonomické aspekty novej definície ateliéru.

Zaujímavé je tiež, že koncept výstavy sa veľmi dobre hodí k priestoru, teda k nevymaľovaným stenám Kunsthalle Athena. Výstava návštevníkom umožňuje ozajstnú „inváziu“ do súkromnej sféry umelca.

MAREK KVETAN, Modelové štúdie, 2013;

DIONISIS CHRISTOFILOGIANNIS, Pavilion under construction, olej na plátne, foto: Dionisis Christofilogiannis.

ILONA NÉMETH, Diár, 2007-2013, kombinovaná technika, foto: archív autorky.

Konstantinos Argianas

More stories by

Konstantinos Argianas