KONFERENCE RESITE / METROPOLE V CENTRU / NEKONEČNÉ ZDROJE by

by 11. 10. 2013

V rámci festivalu reSITE proběhla 20-21.6. konference Metropole v centru: nekonečné zdroje v muzeu současného umění DOX v pražských Holešovicích. Bezesporu patřila mezi nejlepší kulturní akce tohoto roku – za všechny hvězdy konference jmenujme alespoň bývalého starostu Bogoty Enriqua Peñalosu, který ve své přednášce zdůraznil především sociální aspekty podpory veřejné, pěší a cyklistické dopravy či Alexandrose Washburna, který na příkladu newyorské Highline mluvil o možnostech jak vyvažovat veřejný a soukromý zájem. Hlavním jmenovatelem všech příspěvků bylo současné město a lidé v něm – a tedy i otázka jak v demokratické společnosti sladit požadavky obyvatel, politiků, odborníků, investorů i aktivistů na jeho fungování. Příklady z domácího prostředí i ze zahraničí jasně ukázaly, že role městské správy je určující, a že diskuze o tom jak nastavit jasná a transparetnní pravidla pro všechny účastníky rozhodovacího procesu je zejména v českém prostředí nezbytná.

Enrique Peñalosa, bývalý starosta Bogoty. Záběr z přednášky, výklad konceptu „ Města pro lidi a kola“. Foto: archiv reSITE.

Lucie Stejskalová

More stories by

Lucie Stejskalová