LET´S DANCE by

by 11. 10. 2013

Zatancovať či obesiť si Obamu v galérii?

Prečo nie.

Nitrianska galéria (pod kurátorským vedením Omara Mirzu) počas letných mesiacov predstavila tvorbu umeleckej dvojice JC Mountain Schmied, ktorú tvoria Juliana Smith– Američanka žijúca vo Švajčiarsku a Claudia Berg zo Švajčiarska. Projekt s názvom Let´s dance vznikol priamo pre priestory Galérie mladých a autorky cez prezentované inštalácie, videá, fotografie, animácie či akvarely poukazovali na aktuálne politické témy týkajúce sa celého globalizovaného sveta. Cieľom projektu bolo „skúmanie dvojzmyselného pojmu hnutie ako fyzického i politického fenoménu. Autorky si kladú otázky: čo motivuje ľudí k pohybu, k akcii a k organizovanému zoskupovaniu sa na základe spoločných názorov, kam smerujú tieto pohyby/hnutia a aký je ich výsledok v lokálnom a globálnom kontexte“ 1 .

Pojmy pohyb a hnutie sú v tomto prípade chápané v kontexte celosvetovej politickej sociálnej situácie ako „skupinový tanec“, ktorý potrebuje skupinovú choreografiu. Dielo Get It Together, Asholes, We Voted for You! (Dajte sa dokopy, hajzli, my sme vás volili!) bolo hravou pohyblivou inštaláciou. Autorky vytvorili pomocou systému kladiek interaktívnu inštaláciu obesenca v životnej veľkosti s maskou amerického prezidenta Baracka Obamu, symbolizujúceho všetky politické bábky sveta, a umožnili tak divákovi, s hudobným sprievodom piesne Heal the World od Michaela Jacksona, obesiť si toho svojho „Obamu“ tak vysoko, ako sa len dá.

Vo videu Let´s Get Political (Buďme politickí) a videoinštalácii Exakt Neutral (Presne neutrálni), ktoré sú reakciou na švajčiarsku neutralitu a nezáujem o dianie v okolitom svete, ukazujú ľuďom, aké jednoduché je byť politickými a ísť s davom, veď tanec a pohyby do rytmickej hudby boli ľuďom od nepamäti prirodzené.

Reakciou na situáciu na slovenskej politickej scéne je fotografická inštalácia Ode to Your Gorila Protest (Óda na vaše Gorila protesty). Autorky mieriace na diváka banánmi, zahalené len v gorilích maskách, vyjadrujú podporu protestom spojeným s asi najznámejšou politickou kauzou minulého roka u nás, Gorila.

Hoci projekt Let´s dance pojednával o pomerne závažných témach, zámerom autoriek nebolo dávať divákom riešenia, jednoznačné odpovede, ani podsúvať im ich vlastné politické názory. Naopak, s nadhľadom, humorom a sebairóniou poukazujú na aktuálne globálne problémy a chtiac-nechtiac nás nútia zamyslieť sa: A podľa koho pískania tancujete vy?

1 Let´s dance. Katalóg k výstave. Zodp. red. Renáta Niczová. Nitrianska galéria, 2013.

GET IT TOGETHER, Asholes, We Voted for You!, Juliane Irene Smith a Claudia Berg a.k.a. JC Mountain Schmied, záber do inštalácie.

Alexandra Niczová

More stories by

Alexandra Niczová