MIRA GÁBEROVÁ by

by 11. 10. 2013

Minuloročná laureátka ceny Oskára Čepana, Mira Gáberová, predstavila v SNG v Bratislave autorskú prezentáciu výstavy s názvom Šport pozostávajúcu prevažne z minimalistických videoinštalácií a videoperformance. V tejto najnovšej tvorbe sa zamerala predovšetkým na netradičné spojenie dvoch odlišných svetov – umenie a šport. Na prvý pohľad by sa zdalo, že ide o dve nezlučiteľné až protichodné ľudské aktivity, avšak po celkovej hlbšej analýze nachádzame v oboch prípadoch viaceré spojitosti, ako napríklad súťaživosť medzi umelcami, cieľavedomosť a vytrvalosť v umeleckej tvorbe či zdokonaľovanie a cibrenie si umeleckých techník, a v neposlednom rade ide aj o úspech či víťazstvo. Tieto spomínané atribúty nasvedčujú, že oba zdanlivo nepríbuzné odbory sú si v mnohých ohľadoch celkom blízke. Samotná inštalácia výstavy v Esterházyho paláci pôsobí ľahkým, sviežim športovým dojmom. V prvej miestnosti upúta pozornosť rozmerná inštalácia na ploche celej steny v podobe ankety od viacerých respondentov (prevažne umelcov a kunsthistorikov) na tému šport. Prezentované sú ako autentické výpovede jednotlivcov s vlastnou skúsenosťou so športom. Diapazón príspevkov je rôznorodý, od strohej jednoduchej vetnej konštrukcie až po rozsiahle výpravné eseje na celom formáte A4. Oproti anketovej stene je umiestnený záznam z performance Rozvička, ktorý zachytil aktérov vernisáže rozvičujúcich sa pred ostatným publikom, ktorí tak svojou interaktívnou „športovou aktivitou“ nepriamo nabádali pridať sa k už zapojeným. V druhej miestnosti dominovala videoinštalácia Keep Running premietaná na troch paneloch, vytvárajúca 3D efekt spoluprežívania diela, vtiahnutím do pomyselného deja odohrávajúceho sa na opustenom štadióne v autorkinom rodnom meste. Divák tak môže priestorovo vnímať autorkin nostalgický pohľad na vynárajúce sa spomienky z jej detstva, konfrontované súčasnou „drsnou“ realitou, ktorá v týchto videosekvenciách oživuje, no zároveň i nekompromisne búra spomienky na prežité skúsenosti. Pohľad do tretej miestnosti zacieli pozornosť diváka na ďalšiu videoperformance s príznačným názvom Víťaz, ktorá v krátkej videoslučke predstavuje samotnú autorku na ceste za svojím „športovým“ vrcholom, a to konkrétne lezením po rebrinách na basketbalový kôš, kde si autorka vychutnáva krátkodobý okamih úspechu, vizuálne znásobený víťazným gestom s rukami nad hlavou visiac na obruči, avšak za cenu namáhavého fyzického vypätia, po ktorom nasleduje pád na zem ako metafora na obraz znovuzískania reality. Sériu videoperformance uzatvára posledné dielo s názvom Sprcha, ktoré zachytáva nehybne stojacu autorku na streche domu v New Yorku, ako si vychutnáva letný dážď. Nebyť minimalistického zvuku bubnovania kvapiek dažďovej vody vytvárajúcej pritom pohybové vertikály, video nadobúda efekt zamrznutého času. Autorka tak cez svoje telo dokonale preskúmala a zaznamenala svoje pocity vychádzajúce zo samotného zážitku z elementárneho bytia-fyzična, tak dôležitého nielen pre šport.

MIRA GÁBEROVÁ, Sprcha, 2013, video performance.

Andrej Jaroš

More stories by

Andrej Jaroš