ROŽŇAVSKÉ RADIÁLY by

by 11. 10. 2013

Silvia L. Čúzyová a Noro Lacko, kurátori z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, spolu s členmi Občianskeho združenia Otvor dvor, skoncipovali a zorganizovali pre Galériu Baníckeho múzea v Rožňave v druhej polovici roku 2013 cyklus šiestich výstav s názvom Rožňavské radiály. Rožňava je mesto s nevyužitým ľudským potenciálom, a to nielen v rámci najmladších generácií, v ktorých bol vždy záujem o kultúrnu produkciu presahujúcu štandardnú ponuku masových komunikačných prostriedkov. Tento fakt veľmi nemení ani konštatovanie, že Rožňava a jej blízke okolie je rodiskom či bydliskom pomerne vysokého počtu etablovaných výtvarných tvorcov staršej (napr. Erna Masarovičová), strednej (napr. Adam Szentpétery), a najmä najmladšej generácie (napr. Dávid Baffi, Erik Šille, Vlasta Žáková). Výraz „radiála“, ktorý v názve projektu označuje spojnicu medzi „stredom“ a „okrajom“, má zdôrazňovať význam vzniku dôležitých sieťových prepojení medzi centrami a perifériami. V tomto prípade spájajú radiály centrum a perifériu nielen sémanticky, ale skutočne prinášajú lokálnemu publiku pol tucta nádielok súčasného umenia prostredníctvom tematických výstav. Na nich osemnásť umelcov a šesť teoretikov umenia široké spektrum aktuálneho výtvarného jazyka: 1. Traja z jedného mesta – Dávid Baffi, Erik Šille, Vlasta Žáková – teoretická reflexia: Noro Lacko; 2. Postfotografika – Róbert Makar, Rastislav Sedlačík, Kateřina M. Václavková – teoretická reflexia: Silvia L. Čúzyová; 3.Geometria a geometrizmy – Peter Králik, Adam Szentétery, Ján Vasilko – teoretická reflexia: Ľuba Belohradská; 4. Domáce video – Peter Barényi, Enrik Bistika, Pavlína Fichta Čierna – teoretická reflexia: Nóra Ružičková; 5. Medzimédiá – Daniel Fischer, Rastislav Podhorský, Martin Špirec – teoretická reflexia: Jana Geržová; 6. Predčasná retrospektíva – Kassaboys: Radovan Čerevka, Tomáš Makara, Peter Vrábeľ – teoretická reflexia: Ivana Komanická. Súčasťou výstav renomovaných a etablovaných tvorcov bude pre regionálne prostredie nezvyčajná, atraktívne koncipovaná, a súčasne odborne garantovaná ponuka aktivít galerijnej pedagogiky (komentované prehliadky, tvorivé dielne, odborné prednášky a kritické diskusie), ktoré verejnosti priblížia tvorbu zúčastnených autorov, ale aj všeobecnejšiu problematiku súčasného výtvarného umenia.

VLASTA ŽÁKOVÁ, Vševidiaca, 2012, časť inštalácie, mäkká plastika, foto: Jozef Masarik.

Barbara Gindlová

More stories by

Barbara Gindlová