Slow dizajn by

by 11. 10. 2013

TROJICA AUTORIEK Katarína Lauková Zajíčková, Zuzana Šebeková a Katarína Trnovská pripravili v galérii Satelit výstavu súčasných tendencií slovenského dizajnu, ktorá svojou komplexnosťou a prepracovanosťou nastavila novú latku vo svojej kategórii. Výstava dizajnérskej tvorby s názvom SLOW/SLOV: teória, výskum a prax v súčasnom dizajne sa uskutočnila vo Výstavnom a informačnom bode SCD SATELIT od 18. júla do 28. augusta 2013.

Autorky identifikovali niekoľko vzájomne súvisiacich trendov na slovenskej dizajnérskej scéne, ktoré zhrnuli pod pojem slow-dizajn. Nejde však o fyzické spomalenie tvorby (z prekladu anglického „slow“), ale o vytvorenie kontrastu dizajnérskych postupov ku globalizácii, masovej výrobe, rýchlemu konzumu a striedaniu trendov. Tento nový termín rozvíjajú na výstave prostredníctvom tém ako: tradícia a rituál, zážitok a participácia, skúsenosť a spomalenie, eko-efektivita, spolupráca a opensource, technológia a výskum. Nie všetky témy sú nové, no sú objavné v kontexte, v ktorom s nimi dizajnéri pracujú. Napríklad motív tradície je možno až príliš často „znovuobjavovaný“, no štúdiá ALLT, Mejd alebo Veronika Palúchová s ním narábajú úplne novým, originálnym spôsobom. Nie je to len využívanie formy, výrobných postupov či dekoratívnosti, ale jeho ideová interpretácia do súčasných funkčných predmetov. Ekológia a recyklácia taktiež patria k známym termínom, no prekvapia v podobe návrhu doplnkov detskej ortopedickej obuvi od Elišky Karaskovej alebo vo výskumnom projekte textilných materiálov od Zuzany Šebekovej.

Výstava SLOW/SLOV sa zaoberá nielen sondovaním tendencií po formálnej stránke, ale aj problematikou ich uvádzania do praxe. Zo skúsenosti vieme, že ani slovenský priemysel, ani slovenskí dizajnéri nemôžu konkurovať svetovej produkcii, no z pohľadu slow-dizajnu, tak ako nám ho predstavuje výstava, to zrazu nevyzerá ako hendikep. Naopak, dáva nám pocit, že práve skvalitnenie vzťahu medzi používateľom a dizajnérskym výrobkom, zameranie sa na jeho skutočné potreby – môžeme ich nazvať tiež rituálne denné činnosti – správny socio-kultúrny kontext, eko-efektivitu a dlhú životnosť výrobkov môže byť tá správna cesta k získaniu si klientely. Malosériová výroba či výroba limitovaných edícií teda nemusí byť len neistou formou existencie dizajnérskych štúdií, ak je ich programovým naplnením. Dúfajme, že popularizácia dizajnu a dospievanie dizajnu uvedomelej generácie tomuto smerovaniu dostatočne pomôže.

Vzhľadom na obsiahlosť konceptov predstavených na výstave bolo takmer nevyhnutným krokom – a je dobre, že sa to podarilo– vydanie katalógu. Ten obsahuje spolu s reprodukciou vystavených projektov jedenásť autorských textov, ktoré sa podrobnejšie zaoberajú problematikou nastolených tém. Oživujúcim prvkom výstavy bolo aj takmer polhodinové video s rozhovormi so zúčastnenými dizajnérmi – vítaná príležitosť spoznať tváre za menami jednotlivcov či štúdií.

Môžeme teda povedať, že leto 2013 bolo pre slovenský dizajn výnimočné prínosné – okrem výstavy SLOW/SLOV vyšla v rovnakom čase aj kniha Ivy Mojžišovej Škola moderného videnia o bratislavskej Škole umeleckých remesiel. Tak ako na jednej strane kniha odhaľuje, že história slovenského dizajnu bola zaujímavejšia, ako sme si mysleli, tak výstava SLOW/SLOV naznačuje, že budúcnosť slovenského dizajnu bude zaujímavejšia, ako možno predpokladáme.

Pohľad do inštalácie výstavy, VERONIKA PALUCHOVÁ, Dolce vita, 2012, smrekové drevo, striekaná MDF výroba: Drevatyp v spolupráci s autorkou; ĽUBICA SEGEČOVÁ, Stromček, 2011, kov, povrchová úprava – komaxit, výroba: Roman Ferko v spolupráci s autorkou; ALLT, Lowstack, 2011, smrekové drevo, výroba: Allt. Foto: archív galérie Satelit.

Eva Kašáková je grafická dizajnérka a absolventka Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU.

More stories by

Eva Kašáková