DOROTHEA VON STETTEN-KUNSTPREISS 2014 / ROČNÍK ČESKÉ UMĚLECKÉ SCÉNY by

by 30. 1. 2014

Dnes jsme již možná pozapomněli, že město Bonn bývalo metropolí. Bylo jí však ještě i několik let po znovusjednocení Německa, kdy zde sídlilo mnoho spolkových institucí, které se přesídlovaly do postupně se rekonstruujícího Berlína. V Bonnu coby ještě vládním městě tak bylo začátkem 90. let otevřeno hned několik muzejních budov (dnes tzv. muzejní míle), z nichž se jedním ze vzorových příkladů nové německy sebevědomé muzejní architektury stalo Kunstmuseum Bonn.
Se vznikem této instituce, jejíž plánování spadá do raných 80. let, je spojena také mimořádná myšlenka udělování umělecké ceny pro mladé německé umělce, která byla od počátku založena na dnes již běžně užívané strategii dvojího navzájem nezávislého posuzování: první porota na cenu nominuje, druhá ji pak uděluje. Autorkou tohoto univerzálního modelu je významná mecenáška umění Dorothea von Stetten (1913–2011), která v roce 1983, po mnoha letech angažování se pro rozvoj mezinárodního uměleckého dialogu nejen z pozice umělecké ředitelky při americkém velvyslanectví a iniciátorky vzniku bonnského Kunstvereinu i bonnského Kunstmusea, založila nadaci, jež od roku 1984 v pravidelném dvouletém rytmu uděluje cenu pro umělce do 36 let. Mezi někdejší „dorost“, který ještě „nedošel mezinárodního uznání“, patřili mj. Klaus vom Bruch (1986), Gregor Schneider (1996) nebo Yael Bartana (2004).

Ocenění je dotováno částkou 10 000 euro, která je vnímána především jako podpora, vážící se ke dvěma zásadním aspektům: na jedné straně musí být umělci dána možnost vystavit v mezinárodně renomovaném muzeu, a dostat se tak do širšího povědomí; na straně druhé by mělo ocenění vítězi umožnit po určitou dobu práci na dalších projektech bez jakéhokoliv finančního tlaku.


Letos to bude již po šestnácté, kdy Kunstmuseum Bonn představí ve svých velkorysých prostorách pět finalistů. Avšak místo toho, aby se podobně jako ve všech předcházejících ročnících ocenění soustředilo výhradně na německé umění, bude mít cena v zorném poli jednu ze zemí sousedících s Německem. Změna strategie, která by měla přesvědčit o tom, že překročení teritoriálního kontextu si zaslouží respekt, se zdá sympatická a zároveň dodává této jedné z nejstarších uměleckých cen novou dynamiku. Zástupce ředitele Kunstmusea Christoph Schreier k tomu dodává: „S expanzí ceny na evropskou úroveň bychom chtěli reagovat na skutečnost, jak Evropa postupně více a více srůstá. Koncentrovat cenu pouze na německé umění se nám proto zdálo překonané. Dnes navíc existuje celá řada jiných uměleckých ocenění, která podporují umění z Německa. Chceme, aby nám redesign ceny umožnil podívat se trochu ,přes plot‘.“ V letošním ročníku padla volba na ČR a její uměleckou scénu, která slovy Schreiera „není tak známá jako holandská, belgická či, abychom se dívali trochu východněji, jako třeba polská“. Podle něj je toho „v Čechách dost k objevování“, přestože „je v každém případě jisté, že tu hrají významnou roli instalace a videoart. Výstavou chceme docílit toho, aby bylo jasné, že evropské umění je polycentrické a také umění ČR znamená významný příspěvek do mezinárodní umělecké debaty.“

V průběhu loňského roku bylo proto deset odborníků z Čech (Jaroslav Anděl, Karel Císař, Marcel Fišer, Vít Havránek, Petr Nedoma, Marek Pokorný, Noemi Smolik, Milena Slavická, Jiří Švestka a Petr Vaňous) vyzváno, aby nominovali umělce, z nichž poté porota složená ze čtyř německých expertů (laureátka Dorothea von Stetten-Kunstpreiss 2012 Katinka Bock, bonnská sběratelka Stephanie Bohn, novinářka Catrin Lorch, ředitel Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Rein Wolfs) a jednoho Čecha (kurátor Ondřej Chrobák) vybrala pět umělců, kteří budou v Bonnu ve dnech
29. 5. – 17. 8. 2014 vystavovat: Adéla Babanová, Petra Herotová, Eva Koťátková, Václav Magid a Jakub Nepraš. Konečný vítěz bude oznámen v předvečer zahájení výstavy. Ročník 2016 se bude zaměřovat na Nizozemí.

Dorothea von Stetten-Kunstpreis 2012, pohled do instalace výstavy Eriky Hock, foto: Reni Hansen, Kunstmuseum Bonn.

Dorothea von Stetten-Kunstpreis 2012, udílení cen, účastníci: Katinka Bock (vítězka), Laura Bielau, Kathrin Sonntag, Erika Hock, Nina Canell (zleva), foto: David Ertl;

Dorothea von Stetten-Kunstpreis 2010, pohled do instalace výstavy Alicje Kwade, foto: Reni Hansen, Kunstmuseum Bonn.

 

Eva Krátká

More stories by

Eva Krátká