CHRISTIAN MACKETANZ by

by 24. 6. 2014

Výstava německého malíře Christiana Macketanze (1963, Eutin) představila téměř 60 obrazů, které malíř vytvořil v průběhu posledních devatenácti let, strávených postupně v Římě, Berlíně a Drážďanech, kde od roku 2010 působí jako profesor malby na Hochschule für Bildende Künste Dresden.

Figurální obrazy Christiana Macketanze, který studoval malbu v 80. letech pod vedením Marii Lassnig na Hochschule für angewandte Kunst ve Vídni, si zaslouží pozornost pro svou odlišnost, danou opomíjením aktuálních malířských trendů. Tak jak je pro jeho tvorbu příznačný aspekt anachronismu, je současně i autorem příznačně postmoderním.

Podobné aspekty jsou u nás charakteristické pro tvorbu Jana Knappa, Macketanz se však na rozdíl od něho nepohybuje ve sférách arkadické idyličnosti. Situace, ve kterých se jeho figury nebo mnohafigurální kompozice nacházejí, jsou většinou nejasné. Přispívá k tomu absence popisných detailů časového a místního charakteru.

Bezčasový charakter obrazu dokresluje často vědomě nespecifické a bezozdobné oblečení jeho protagonistů, kteří jen zřídka disponují časovým zobrazením dnešního člověka. Macketanz zobrazuje člověka oproštěného od času, jako by chtěl naznačit, že problémy a otázky, se kterými se potýkáme, jsou po staletí stále tytéž. Částečné objasnění přináší názvy skrývající filozoficko-mystický podtext, ale i malířské prostředky nahrazující vizuální komunikaci – výraz tváře, gesta a řeč těla.

Macketantz komponuje své obrazy z jednotlivin nalezených v dějinách figurativní malby. Negace okolního prostoru je spojena s německou renesanční malbou. Vliv římských freskových maleb se odráží v mělkosti výjevů, tlumené barevnosti i hospodárném použití barev. Jeho obrazy prozrazují také zájem o tradiční a zdánlivě naivní zobrazení, spojené s lidovými obrazovými formami, projevující se vědomými anatomickými nepřesnostmi a chybami.

CHRISTIAN MACKETANZ, Kante – Hrana, 2011, olej na plátně, 200 × 140 cm, courtesy Galerie m2a.

Barbara Ropková

More stories by

Barbora Ropková